اقامت کانادا, مهاجرت به کانادا

مهاجرت استانی منطقه یوکان

مهاجرت استانی منطقه یوکان

برنامه ی مهاجرت استانی منطقه یوکان

برنامه ی مهاجرت یوکان (YNP) توسط دولت یوکان با همکاری اداره ی مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا (IRCC)  تحت “توافقنامه ی همکاری کانادا- یوکان در مهاجرت” اجرا می شود. این همکاری اجازه می دهد تا یوکان متقاضیانی را که واجد شرایط برای اقامت دائم هستند به دولت فدرال معرفی کند.

جریان YNP برای کارگران ماهر و حیاتی به صورت محلی- محور و بر اساس نیازهای کارفرمایان یوکان اجرا می شود. زمانی که کارفرمایان یوکان کارکنان واجد شرایط مورد نیاز خود را نمی توانند از میان شهروندان کانادایی یا مقیم دائم پیدا کنند برای پر کردن مشاغل تمام وقت دائم، آن ها می توانند کارگرانی را از خارج از کانادا انتخاب کنند.

منطقه یوکان

منطقه یوکان

برنامه های استانی مهاجرت به ایالت یوکان عبارتند از:

 1. برنامه کارگران ماهر
 2. اکسپرس اینتری
 3. کارگران دارای تاثیر حیاتی
 4. برنامه ی کاندیدای کسب و کار

 

 1. برنامه کارگران ماهر (Skilled Worker Program): 

برای کارگران واجد شرایط که برای طبقه بندی شغلی ملی کد ۰، A یا B مناسب هستند.

 

شرایط مورد نیاز برای کارفرمایان:

 • کارفرما باید یک شهروند کانادایی یا مقیم دائم کانادا باشد
 • کسب و کار کارفرمایان باید ثبت شده باشد و برای مدت حداقل یک سال، در یوکان، به طور تمام وقت کسب و کارشان فعالیت کرده باشد.
 • کارفرمایان باید حداقل الزامات استانداردهای کار ارضی را داشته باشند
 • کارفرمایان باید یک کپی از مجوز کسب و کار خود را ارائه دهند، و در رجیستری شرکت یوکان ثبت شده باشند
 • کارفرمایان ملیت های خارجی که از پروسه ی ارزیابی تاثیر بازار کار (LMIA) معاف شده اند باید اطلاعات پیشنهاد استخدام را ارائه داده و مبلغ ۲۳۰ $ را از طریق پرتال مهاجرت کانادا (cic) پرداخت کنند.
 • کارفرمایان باید هزینه ی بیمه ی سلامت کاندیداها را نیز پرداخت کنند
 • حقوقی که پرداخت خواهند کرد باید حداقل معادل دستمزدهای متوسط معمول آن شغل باشد
 • کارفرمایان باید هزینه های مسافرت هوایی کاندیدا برای آمدن به یوکان از محل اقامت دائم خود را پرداخت کنند (اما نه هزینه های سفر خانواده یا افراد وابسته).
 • و اگر فرد متقاضی پذیرفته نشود کارفرما باید هزینه ی بازگشت او را تا محل اقامت اصلیش پرداخت کند.
 • کارفرمایان باید تجربه کاری و سوابق متقاضی را قبل از درخواست دادن کاملا بررسی کنند
 • مصاحبه ی غربالگری (در صورت وجود): اگر تبعه ی خارجی در حال حاضر در یوکان است، کارفرما باید ترتیب مصاحبه با یک افسر مهاجرت یوکان را فراهم کند. هر دوی کارفرمای داخلی و متقاضی خارجی باید در این مصاحبه حاضر باشند.

 

شرایط مورد نیاز برای متقاضی تبعه ی خارجی:

متقاضی مهاجرت بایستی:

 • مدارک معتبر مورد نیاز برای آن شغل یا تجارت خاص را داشته باشد.
 • این مجوزها بایستی توسط دولت برای انجام آن شغل یا تجارت مورد تایید قرار گیرد.
 • توانایی های پایه ی ارتباطی به زبان انگلیسی و یا فرانسوی را داشته باشد. نوع زبان بستگی به زبان مورد نیاز برای ارتباط در محل کار دارد.
 • خواهان شرایط پناهندگی نباشد.
 • تحصیلات و تجربه ی کاری اش منطبق با نیازهای آن شغل باشد.
 • حداقل دارای یک سال سابقه ی کاری مرتبط باشند.
 • کارگران خارجی ای که در حال حاضر در کانادا هستند باید دارای مجوز کار معتبر در طی درخواست و تمامی مراحل باشند.
 • هر تبعه ی خارجی ای که در کانادا با مجوز دانشجویی هستند باید مدرک یک سال تحصیل برای برنامه های گواهی و یا دو سال تحصیل برای برنامه های دیپلم یا تکمیل یک برنامه کارشناسی قبل از اینکه برای برنامه مهاجرت یوکان درخواست دهد، ارائه دهد. دانشجویان خارجی ای که در برنامه ی ESL در کالج یوکان ثبت نام می کنند باید سطح ۸ از برنامه ی ESL را تکمیل کرده باشند.

 

 1. ورودی اکسپرس اینتری (Express Entry):

برای کارگران ماهر که برای طبقه بندی شغلی ملی کد ۰، A یا B مناسب است.

سه برنامه ی مهاجرتی اقتصادی واجد شرایط برای ورودی اکسپرس عبارتند از:

 • برنامه ی نیروهای متخصص فدرال (Federal Skilled Worker Program)
 • برنامه ی معاملات ماهر فدرال (Federal Skilled Trades Program)
 • گروه تجربه ی کانادایی (Canadian Experience Class)

 

یوکان مدیریت ورودی  (EE)اکسپرس خود را به عهده دارد که به برنامه ی مهاجرت یوکان (YNP) مربوط است . یک پیشنهاد کار معتبر، دائمی، تمام وقت از یک کارفرما ی واجد شرایط یوکان برای یک کاندیدای EE-واجد شرایط کاندید شدن می تواند فرد را وارد برنامه ی YNP کند و پس از آن منتهی به یک دعوت نامه برای اقامت دائم شود.

مراحل مربوط به استفاده از سیستم EE یوکان عبارتند از:

 • کارفرما یک کارگر تبعه ی خارجی مناسب را پیدا می کند.
 • کارفرما به کارگر پس از اثبات این که فرد کانادایی و یا مقیم دائمی نیست یک پیشنهاد کار ارائه می دهد.
 • کارگر واجد شرایط و الزامات یکی از سه برنامه ی مهاجرتی اقتصادی EE شناخته می شود.
 • کارگر درخواست آنلاین در سیستم EE IRCC را تکمیل می کند و وارد استخر کاندید EE می شود. سپس یک شماره ی پروفایل ورودی اکسپرس دریافت می کند و در صورت امکان، یک کد اعتبار سنجی جستجوی کار می گیرد.
 • کارگر ثابت می کند که دارایی کافی برای زندگی در این ایالت را دارد. (مقدار پول مورد نیاز به اندازه ی خانواده ی کارگر بستگی دارد که مطابق IRCC تعیین می شود.)
 • کارفرما و کارگر به طور مشترک فرم درخواست ورودی اکسپرس یوکان را تکمیل و ارسال می کنند.
 • کارگر دعوتنامه ی درخواست اقامت دائم از IRCC دریافت می کند.
 • کارگر تمام اسناد و مدارک لازم به IRCC برای تکمیل برنامه ی اقامت دائم را فراهم می کند (به عنوان مثال، بررسی سابقه کیفری، گزارش پزشکی).
 • IRCC و واحد مهاجرت یوکان اسناد کارگر را بررسی می کنند.
 • معمولا در عرض ۶ ماه از دریافت درخواست کامل و تأیید شده، کارگر اقامت دائم دریافت می کند.
Immigration to Yukon

Immigration to Yukon

 

 1. برنامه کارگران دارای تاثیر حیاتی (Critical Impact Worker Program):

برای کارگران واجد شرایط که برای طبقه بندی شغلی کد ملی C یا D مناسب هستند.

شرایط لازم برای کارفرما

 • کارفرما باید شهروند کانادا یا مقیم دائم کانادا باشد
 • کارفرما باید دارای یک کسب و کار ثبت شده در کانادا باشد و در بخش صنعتی مرتبط با آن کار مشغول فعالیت باشد و نیز از زمان ثبت و فعالیت این شرکت بایستی حداقل یک سال گذشته باشد.
 • کارفرمایان باید حداقل الزامات استانداردهای کار ارضی کانادا را رعایت کنند
 • کارفرمایان باید یک کپی از مجوز کسب و کار ارائه دهند، و در رجیستری شرکت یوکان ثبت شده باشند
 • کارفرمایان ملیت های خارجی که از پروسه ی ارزیابی تاثیر بازار کار (LMIA) معاف شده اند باید اطلاعات پیشنهاد استخدام را ارائه داده و مبلغ ۲۳۰ $ را از طریق پرتال مهاجرت کانادا (cic) پرداخت کنند.
 • کارفرمایان باید حداقل حقوق میانه را بر اساس (ESDC) پرداخت کنند.
 • کارفرمایان باید هزینه های مسافرت هوایی کاندید برای آمدن به یوکان از محل اقامت دائم خود را پرداخت کنند (اما نه هزینه های سفر خانواده یا افراد وابسته).
 • و اگر فرد متقاضی پذیرفته نشود کارفرما باید هزینه ی بازگشت او را تا محل اقامت اصلیش پرداخت کند.
 • کارفرمایان باید تجربه ی کاری و سوابق متقاضی را قبل از درخواست دادن کاملا بررسی کنند
 • مصاحبه ی غربالگری (در صورت وجود): اگر تبعه ی خارجی در حال حاضر در یوکان است، کارفرما باید ترتیب مصاحبه با یک افسر مهاجرت یوکان را فراهم کند. هر دوی کارفرمای داخلی و متقاضی خارجی باید در این مصاحبه حاضر باشند.

 

شرایط مورد نیاز برای متقاضی تبعه ی خارجی:

متقاضی مهاجرت بایستی:

 • مدارک معتبر مورد نیاز برای آن شغل یا تجارت خاص را داشته باشد.
 • اثبات داشتن مدرک آموزشی/ اعتبارنامه – متقاضی باید گواهی دبیرستان یا معادل آن را به منظور پاسخگویی به حداقل میزان آموزش و پرورش مورد نیاز ارسال کند. اگر آموزش عالی برای موقعیت / شغل مورد نیاز است، دیپلم آموزشی، گواهینامه ها، مدارک تحصیلی، و غیره را ارائه دهد.
 • حداقل شش ماه سابقه ی کار مرتبط برای دسته ی اثر حیاتی درموقعیت شغلی مدنظر داشته باشد
 • توانایی های پایه ی ارتباطی به زبان انگلیسی و یا فرانسوی را داشته باشد. نوع زبان بستگی به زبان مورد نیاز برای ارتباط در محل کار دارد.
 • کارگران خارجی ای که در حال حاضر در کانادا هستند باید دارای مجوز کار معتبر طی فرایند درخواست و تمامی مراحل باشند.
 • اتباع خارجی ای که در کانادا با مجوز دانشجویی هستند باید مدرک یک سال تحصیل برای برنامه های گواهی و یا دو سال تحصیل برای برنامه های دیپلم یا تکمیل یک برنامه کارشناسی قبل از اینکه برای برنامه مهاجرت یوکان درخواست دهند را ارائه دهند. دانشجویان خارجی ای که در برنامه ی ESL در کالج یوکان ثبت نام می کنند باید سطح ۸ از برنامه ی ESL را تکمیل کرده باشند.

 

 1. برنامه ی کاندیدای کسب و کار (Business Nominee Program):

برای افراد با مهارت های کسب و کار است که می خواهند کسب و کاری را در یوکان راه اندازی کنند.

کسب و کار باید در بخش های واجد شرایط و مورد نیاز باشد، و می تواند به صورت راه اندازی و یا خرید باشد. در تمام موارد، خود کاندیدا باید کسب و کار را هدایت کند. هیچ سرمایه گذاری منفعلی مجاز نیست.

کاندید مجوز کار دو ساله دریافت خواهد کرد، که در طی آن زمان باید کسب و کار را ایجاد، و تمام امور مربوط به کسب و کار و خانواده ی خود را در یوکان انجام دهد. در پایان دوره ی مجوز، کاندیداهایی که شرایط را اجرایی کرده اند توسط یوکان برای درخواست اقامت دائم پشتیبانی خواهند شد.

متقاضیان وقتی فرم ها را تکمیل و ارسال کنند معمولا ظرف ۸ تا ۱۰ هفته پاسخ را دریافت خواهند کرد. و اگر واجد شرایط باشند وارد استخر انتخاب خواهند شد. و درخواست بیشتر از شش ماه نگه داشته نخواهد شد و اگر از استخر انتخاب شوند از آن ها خواسته خواهد شد تا مدارک خود را ارائه دهند و در صورتی که مدارک از مرحله ی ارزیابی خارج شود آن ها را به یک مصاحبه ی فردی دعوت خواهند کرد.

اگر ایالت فرد متقاضی را مناسب تشخیص دهد و پیشنهاد کسب و کار او را بعد از مصاحبه منطقی بداند، فرد را برای شرکت در برنامه ی کاندیدای کسب و کار یوکان تایید خواهد کرد و از او برای گرفتن اجازه ی کار از کانادا برای شروع به سرمایه گذاری جدید در یوکان حمایت خواهد کرد.

ایالت یوکان به دنبال افرادی است که حداقل دارای ۵ سال سابقه ی کار بوده و بتوانند یک کسب و کار جدید ایجاد کنند و یا این که شریک تجاری در یکی از کسب و کارهای موجود شده و یا این که مشغول فعالیت های تولیدی و بازاریابی کالاها، خدمات، صادرات، فناوری یا تحقیق در بخش های مادر (دارای اولویت) شوند.

شرایط واجد شرایط بودن:

 • داشتن فعالیت به عنوان مدیر ارشد حداقل به مدت ۵ سال یا این که دارا بودن سابقه ی مستقیم کارآفرینی در زمینه ی کسب و کارهای مشابه با شغل پیشنهادی. متقاضی کارآفرین بایستی رزومه ای از سوابق آموزشی و همچنین طرح پیشنهادی، اظهارنامه های مالی و دیگر اسنادی که نشان دهنده ی تجارب او باشد را ارائه نماید.
 • داشتن حداقل دارایی خالص به میزان ۲۵۰ هزار دلار کانادا که از این میان، ۱۵۰ هزار دلار آن باید جز دارایی های جاری باشد (مانند: پول نقد، حساب ذخیره در یک موسسه مالی، دارایی های قابل تبدیل به پول و همچنین سرمایه گذاری ای که به آسانی در بازار قابل عرضه باشد مثل سهام و برگه ی اوراق قرضه ).
 • داشتن مهارت های زبانی مناسب در انگلیسی و یا فرانسه
 • در ضمن فرد متقاضی باید حداقل یک بار به ایالت یوکان سفر کند تا فهم درستی از آن کسب و کار در یوکان به دست آورد و در این سفر باید یکی از کارکنان برنامه ی مهاجرت در شاخه ی تجارت و کسب و کار او را همراهی کند و با او ملاقات کند.

 

برای درخواست ویزای کانادا و اطلاعات تکمیلی فرم ارزیابی رایگان مهاجرت به کانادا را پر کرده تا تیم مشاورین شرکت آریان کانادا بعد از بررسی شرایط با شما تماس بگیرند.

جهت دریافت تایم مشاوره تلفنی و حضوری از تیم مشاورین، با نمایندگی شرکت آریان کانادا در ایران و کانادا تماس بگیرید.

شماره دفتر تورنتو:۰۰۱۴۳۷۹۲۸۶۸۹۹

شماره دفتر رشت:۰۱۳۳۳۲۲۷۷۰۴

شماره تماس:۰۹۱۱۴۳۴۸۰۹۲

نوشته های مرتبط