جدول امتیاز اکسپرس اینتری

جدول امتیازبندی اکسپرس اینتری 2019(Scoreboard Express Entry)

خلاصه اکسپرس اینتری؟ کشور کانادا روشی جدید برای گرفتن نیروی کار متخصص, برنامه ای به نام اکسپرس اینتری(ورود سریع) ایجاد نمود. در این...

ادامه مطلب

سیستم اکسپرس اینتری کانادا

برنامه های زیر پوشش سیستم اکسپرس اینتری کانادا

 سیستم اکسپرس اینتری کانادا برنامه های تحت پوشش Express Entry موارد زیر هستند: 1.        مهاجرت پیشه وران برنامه مهاجرت پ...

ادامه مطلب

سیستم اکسپرس اینتری

مراحل و امتیازبندی‌ های دریافت ویزای کاری در سیستم اکسپرس اینتری (EXPRESS ENTRY)

خلاصه مراحل دریافت ویزای کاری در سیستم اکسپرس اینتری (EXPRESS ENTRY) مرحله اول سیستم اکسپرس اینتری (ورود سریع) اطمین...

ادامه مطلب