تغییر بزرگ در استان ساسکاچوان-اضافه کردن مشاغل به بازارکار

تغییر بزرگ در استان ساسکاچوان-اضافه کردن مشاغل به بازارکار

بیش از ۲۰۰ حرفه به بازار کار استان ساسکاچوان اضافه شد. تصمیم ساسکاچوان برای افتتاح زیر مجموعه های مهاجرتی و ورود به کانادا به نامزدهای...

ادامه مطلب