بیومتریک

بیومتریک برای ویزای کانادا Biometrics for Canada Visa-fingerprints-photograph

با تغییراتی که از سال 2013 اعمال شد، متقاضیان ملزم به چک شدن اطلاعات بیومتریک شان در مبادی ورودی کانادا می باشند، انگشت نگاری برای ویزا...

ادامه مطلب