زبان فرانسه

تشویق کانادایی‌ها به یادگیری زبان فرانسه و جذب دانشجویان کشور فرانسه

کانادا و فرانسه در امضاء سند همکاری دو کشور جهت ایجاد فرصت های حرفه ای بیشتر میان 34 دانشگاه کانادا و فرانسه برای دانشجویانی که زبان فر...

ادامه مطلب