دانشگاه لاوال

دانشگاه های کانادا: دانشگاه لاوال کبک (University Laval)

دانشگاه لاوال دانشگاه لاوال اولین دانشگاه فرانسوی زبان آمریکا می باشد. این دانشگاه با دارا بودن 17 دانشکده و پوشش دادن تمامی رشته های ...

ادامه مطلب