دانشگاه ساسکاچوان

دانشگاه های کانادا: دانشگاه ساسکاچوان (Saskatchewan University)

دانشگاه ساسکاچوان دانشگاه ساسکاچوان (U of S) کانادا که در شهر Saskatoon در حاشیه رود ساسکاچوان جنوبی قرار گرفته و مساحت زیادی از این ش...

ادامه مطلب