پاسپورت‌

پاسپورت‌ گم شده، دزدیده شده و یا آسیب دیده

پاسپورت پاسپورت کانادا یک سند ارزشمند است که باید همیشه در مکان امن و خشک نگه دارید. هنگامی که گذرنامه را از دست داده اید یا به سرقت ر...

ادامه مطلب

ویزای کاری دانشجویان

ویزای کاری دانشجویان بین المللی در کانادا

ویزای کاری دانشجویان بین المللی ویزای کاری دانشجویان : دانشجویان بین المللی تمام وقت، بدون اجازه کار می توانند حداکثر تا 20 ساعت در هف...

ادامه مطلب

تحصیل در کانادا

درخواست برای تحصیل در کانادا به عنوان دانشجوی بین المللی

زندگی دانشجویی در کانادا زندگی در کانادا در بسیاری از موارد مشابه سایر کشورهای غربی است، اما بعضی از جنبه‌های زندگی منحصر به کانادا اس...

ادامه مطلب

12