برچسب: مهاجرت

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

استفاده از هوش مصنوعی در پرونده های مهاجرت به کانادا

  • arca
  • اسفند ۲۵, ۱۳۹۸

اتاوا هشدار داده است که استفاده از هوش مصنوعی در بررسی پرونده های مهاجرت به کانادا با خطرات زیادی همراه است.