دانشگاه مک گیل

دانشگاه های کانادا: دانشگاه مک گیل (McGill University)

دانشگاه مک گیل دانشگاه مک گیل، دانشگاهی دولتی و تحقیقاتی است که در مونتریال کبک واقع شده است. دانشگاه مک گیل، که یکی از قدیمی ترین دان...

ادامه مطلب