دانشگاه تورنتو

معرفی دانشگاه های کانادا: معرفی دانشگاه تورنتو

دانشگاه تورنتو بزرگترین ‌و مهم‌ترین ‌دانشگاه کانادا است که در شهر تورنتو در ایالت ONTARIO قرار دارد. این دانشگاه دولتی بعنوان نخستین مو...

ادامه مطلب

دانشگاه برتر کانادا

ده دانشگاه برتر کانادا برای دانشجویان خارجی و مهاجرین رتبه بندی شد

هر ساله دانشگاه های کانادا با توجه به طیف گسترده ای از معیارها برای یک دانشجوی خارجی و بطور کلی مهاجرین رتبه بندی می شوند. عوامل مهم رت...

ادامه مطلب