دانشگاه آلبرتا

دانشگاه های کانادا: دانشگاه آلبرتا (University of Alberta)

دانشگاه آلبرتا University of Alberta دانشگاه آلبرتا (University of Alberta) در شهر آلبرتای کانادا واقع شده و رنک آن در سایت QS ۹۶ می ب...

ادامه مطلب

دانشگاه برتر کانادا

ده دانشگاه برتر کانادا برای دانشجویان خارجی و مهاجرین رتبه بندی شد

هر ساله دانشگاه های کانادا با توجه به طیف گسترده ای از معیارها برای یک دانشجوی خارجی و بطور کلی مهاجرین رتبه بندی می شوند. عوامل مهم رت...

ادامه مطلب