اقامت کانادا, مهاجرت به کانادا

برنامه مهاجرت به جزیره پرنس ادوارد

روش های مهاجرت به جزیره پرنس ادوارد (PEIPNP)

تحت این برنامه که از مارس ۲۰۱۱ اجرایی شد شما می توانید تحت یکی از این دسته ها برای مهاجرت به کانادا اقدام کنید:

 1. برنامه کارآفرینی جزیره پرینس ادوارد
 2. برنامه اکسپرس اینتری جزیره پرینس ادوارد
 3. برنامه نیروی متخصص جزیره پرینس ادوارد

Prince Edward Island

Prince Edward Island

 1. برنامه کارآفرینی جزیره پرینس ادوارد

برنامه گزینش مهاجر از روش کارآفرینی استانی جزیره پرینس ادوارد این فرصت را برای افراد واجد شرایط ایجاد می کنند تا مشروط بر راه اندازی و سرمایه گذاری در یک کسب و کار در این استان، اقامت دائم کانادا را دریافت کنند.

شرایط لازم برای واجد شرایط شدن

در برنامه کارافرینی استان پرینس ادوارد سه جریان یا زیر برنامه وجود دارد که متقاضی می تواند از بین آنها انتخاب کند:

 1. جریان مالکیت 100 درصد
 • داشتن داراییخالص شخصی حداقل برابر با 600000 دلار کانادا
 • داشتن مدرک تحصیلی معادلدیپلم دبیرستان
 • داشتن سن بین 21 تا 59 سال در زمان ارسال درخواست
 • داشتن مهارت های مدیریتی قابل انتقال و سابقه کار قبلی
 • بدست آوردن حداقل امتیاز 4.0 در آزمون آیلتسدر 2 سال گذشته
 • ارائه یک برنامه کسب و کار مناسب در جزیره پرینس ادوارد برای مالکیت 100 درصدی
 • ارائه مدیریت فعال و مداوم کسب و کار درجزیره پرینس ادوارد
 • امضا کردن یک توافق سپرده گذاری 200000 دلار کانادا که تا زمان ایجاد کسب و کار در استان و برآورده سازی شروط قرارداد نزد بانک نگه داشته می شود
 • حداقل 150000 دلار کانادا سرمایه گذاری در یک کسب و کار جدید یا خرید و مدیریت یک کسب و کار به صورت مالکیت 100 در صد
 1. جریان مالکیت شراکتی

تحت جریان مالکیت شراکتی، متقاضی باید شرایط زیر را داشته باشد:

 • داشتن داراییخالص شخصی حداقل برابر با 600000 دلار کانادا
 • داشتن مدرک تحصیلی معادلدیپلم دبیرستان
 • داشتن سن بین 21 تا 59 سال در زمان ارسال درخواست
 • داشتن مهارت های مدیریتی قابل انتقال و سابقه کار قبلی
 • بدست آوردن حداقل امتیاز 4.0 در آزمون آیلتسدر 2 سال گذشته
 • ارائه یک برنامه کسب و کار واجد شرایط در جزیره پرینس ادوارد برای مالکیت شراکتی
 • ارائه مدیریت فعال و مداوم کسب و کار درجزیره پرینس ادوارد
 • امضا کردن یک توافق سپرده گذاری 200000 دلار کانادا که تا زمان ایجاد کسب و کار در استان و برآورده سازی شروط قرارداد نزد بانک نگه داشته می شود
 • حداقل 150000 دلار کانادا سرمایه گذاری در یک کسب و کار جدید یا خرید و مدیریت یک کسب و کار به صورت مالکیت حداقل 1/3 یا حداقل سرمایه گذاری یک میلیون دلار کانادا
 1. جریان مجوز کاری

تحت جریان مجوز کاری، متقاضی باید شرایط زیر را داشته باشد:

 • ارسال درخواست به CIC برای تایید مجوز کاری برای کسب و کار جزیره پرینس ادوارد که متقاضی قصددر سرمایه گذاری و مدیریت در آن را دارد
 • داشتن داراییخالص شخصی قابل تایید حداقل برابر با 600000 دلار کانادا
 • داشتن حداقل مدرک معادل اتمام دوره دبیرستان
 • داشتن مهارت های مدیریتی قابل انتقال و سابقه کارقبلی
 • کسب حداقل امتیاز 4.0 در آزمون ایلتس در 2 سال گذشته
 • ارائه یک برنامه کسب و کار واجد شرایط
 • ارائه مدیریت فعال و مداوم کسب و کار از جزیره پرینس ادوارد
 • امضا کردن یک توافق سپرده گذاری 200000 دلار کانادا که تا زمان برآورده سازی شروط قرارداد نزد بانک نگه داشته می شود
 • حداقل 150000 دلار کانادا سرمایه گذاری و مدیریت در یک کسب و کار جدید یا قبلی
فرایند درخواست:
 • مرحله 1: تکمیل و ارسال ارزیابی شخصی طبقه بندی نیروی ویژه کسب و کار، پیشنهاد کسب و کار و راهنمای درخواست
 • مرحله 2: مصاحبه با مرکز مهاجرت، اقامت و جمعیت جزیره پرینس ادوارد
 • مرحله 3: ارسال برنامه های کسب و کار و اقامت به مرکز مهاجرت ، اقامت و جمعیت
 • مرحله 4: تنها برای جریان مجوز کار، صدور تمایل نامه برای مشارکت و سرمایه گذاری برای یک مجوز کاری
 • مرحله 5: تنها برای مجوز کاری، برآورده سازی موفقیت آمیز شرایط توافق عملکرد
 • مرحله 6: برای جریان های مالکیت کامل و جزئی، ایجاد یک سپرده قابل استرداد مشروط 200000 دلار کانادا در مرکز مهاجرت جزیرهپرینس ادوارد
 • مرحله 7: دریافت برنامه گزینش مهاجر استانی جزیرهپرینس ادوارد. متقاضیان موفق نامه تاییده و نامه دستورالعمل را دریافت می کنند.
 • مرحله 8: ارسال یک درخواست مجزا به دولت کانادا برای ویزای اقامت دائمی
 • مرحله 9: بررسی های امنیتی و پزشکی و صدور ویزای اقامت دائمی
هزینه ها درخواست:
 • هزینه ارسال درخواست برای برنامه گزینش مهاجر جزیره پرینس ادوارد: 10000 دلار کانادا
 • هزینه نمایندهمحلی: 55000 دلار کانادا
 • هزینه دولتیفدرال: 550 دلار کانادا برای هر فرد 19 سال به بالا، 550 دلار کانادا برای هر فرزند
 • هزینه حق اقامت دائم: 490 دلار کانادا برای همسر
جزیره پرنس ادوارد

جزیره پرنس ادوارد

 1. برنامه اکسپرس اینتری جزیره پرینس ادوارد

برنامه اکسپرس انتری جزیره پرینس ادوارد ویژه ملیت های خارجی است که در برنامه اکسپرس انتری سازمان اقامت و مهاجرت کانادا پذیرفته شده اند.

شرایط لازم برای واجد شرایط شدن

در حال حاضر ، برنامه گزینش استانی جزیره پرینس ادوارد تنها فرم مجزایی که در وب سایت خود برای اکسپرس انتری قرار داده شده و از متقاضیان علت مهاجرت را سوال کرده، گردآوری می کند. به منظور استفاده از این فرم، متقاضی باید پیش از این در CIC یک پروفایل اکسپرس انتری ایجاد کرده باشد. وقتی فرم ارسال شد، به عنوان علاقه مندی شما به مهاجرت به جزیره پرینس ادوارد ارائه می شود.

فرایند درخواست
 • مرحله 1: ارسال یک پروفایل دسترسی سریع در وب سایت CIC و دریافت شماره پروفایل اکسپرس انتریو کد تاییدیه بانک شغل
 • مرحله 2: ارسال نامه ابراز تمایل برای مشارکت در این برنامه با ارسال این فرم به ایمیلexpressentry@gov.pe.ca
 • مرحله 3: ارسال یک درخواست کامل به برنامه گزینش استانی جزیره پرینس ادوارد در صورت دعوت شدن
 • مرحله 4: پس از یک ارزیابی کامل، این برنامه افراد واجد شرایط را معرفی می کند
 • مرحله5: ارسال یک درخواست مجزا برای دولت کانادا جهت اخذ ویزای اقامت دائمی
 • مرحله 6: بررسی های پزشکی و امنیتی و صدور ویزای اقامت دائم
هزینه ها
 • هزینه دولتیجزیره پرینس ادوارد: 250 دلار کانادا
 • هزینه دولتیفدرال: 550 دلار کانادا برای هر فرد 19 ساله به بالا، 550 دلار کانادا برای هر فرزند
 • هزینه حق اقامت دائم: 490 دلار کانادا برای متقاضی اصلی، 490 دلار کانادا برای همسر

 

 1. برنامه نیروی متخصص جزیره پرینس ادوارد

طبقه بندی نیروی متخصص برنامه گزینش مهاجر استانی در جزیره پرینس ادوارد فرصتی را برای کسب و کارهای این جزیره و کارمندان بالقوه جدید از خارج از کانادا که مهارت مورد نظر را دارند فراهم می کند تا در این جزیره زندگی و کار کنند.

فاکتور گزینش کارگر ماهر

منقاضی به منظور واجد شرایط بودن برای این طبقه بندی، باید شرایط زیر را داشته باشد:

 • داشتن یک پیشنهاد شغلی طولانی مدت تمام وقت ( شغل دائمی یا حداقل دو ساله) از یک کارفرما در جزیره پرینس ادوارد در طبقه بندی مشاغل A یا B
 • داشتن یک مجوز کاری متعبر در صورتی که در حال حاضر توسط یک کارفرما در این جزیره استخدام شده اید
 • حداقل دو سال تحصیل آکادمیک
 • بین 21 تا 59 سال سن
 • داشتن حداقل دو سال تجربه کار تمام وقت در عرض پنج سال گذشته
 • داشتن توانایی کافی در زمینه زبان انگلیسی یا فرانسه به منظور انجام شغل عرضه شما به شما توسط کارفرمای ساکن در جزیره پرنس ادوارد
 • عرضه پشتیبانی و منابع مالی کافی که با وجوه قابل انتقال مشخص می شود، به منظور پرداخت هزینه های مهاجرت، هزینه های سفر و هزینه های دیگر جهت سکونت و زندگی در جزیره پرینس ادوارد

 

جریان کارگر ضروری

تحت جریان کارگر ضروری، متقاضی باید شرایط زیر را داشته باشد:

 • داشتن یک پیشنهاد شغلی طولانی مدت تمام وقت ( شغل دائمی یا حداقل دو ساله) از یک کارفرما در جزیره پرنس ادوارد در طبقه بندی مشاغل C یا D در یکی از مشاغل زیر: راننده ماشین های سنگین، نمایندگی فروش، کارگر، گارسون یا نظافت چی
 • حداقل 6 ماه کار تمام وقت برای کارفرمای ساکن در جزیره پرینس ادوارد
 • داشتن یک مجوز کاری معتبر
 • داشتن مدرک معادل تکمیل دوران متوسطه
 • بین 21 تا 59 سال سن
 • داشتن توانایی کافی در زمینه زبان انگلیسی یا فرانسه به منظور انجام شغل عرضه شما به شما توسط کارفرمای ساکن در جزیره پرنس ادوارد. حداقل نمره CLB 4 در تمامی 4 مهارت شنیداری، گفتاری، نوشتاری و قرائت نیاز است.
 • عرضه پشتیبانی و منابع مالی کافی که با وجوه قابل انتقال مشخص می شود، به منظور پرداخت هزینه های مهاجرت، هزینه های سفر و هزینه های دیگر جهت سکونت و زندگی در جزیره پرنس ادوارد

 

جریان دانش آموخته بین المللی

 • تحت جریان دانش آموخته بین المللی، متقاضی باید شرایط زیر را داشته باشد:
 • داشتن یک پیشنهاد شغلی تمام وقت دائمی از یک کارفرمای ساکن در جزیره پرینس ادوارد با سطح مهارت O , A یا B
 • حداق 6 ماه کار برای یک کارفرمای ساکن در جزیره پرینس ادوارد
 • داشتن مجوز کاری دانش آموختگان
 • داشتن حداقل 2 سال تحصیلات آکادمیک موفق
 • داشتن یک مدرک معتبر از یک دانشگاه یا کالج شناخته شده در جزیره پرنس ادوارد
 • بین 21 تا 59 سال سن
 • داشتن حداقل دو سال سابقه کار تمام وقت یا تحصیلات مرتبط در پنج سال گذشته
 • داشتن توانایی کافی در زمینه زبان انگلیسی یا فرانسه به منظور انجام شغل عرضه شما به شما توسط کارفرمای ساکن در جزیره پرنس ادوارد. حداقل نمره CLB 4 در تمامی 4 مهارت شنیداری، گفتاری، نوشتاری و قرائت نیاز است.
 • عرضه پشتیبانی و منابع مالی کافی که با وجوه قابل انتقال مشخص می شود، به منظور پرداخت هزینه های مهاجرت، هزینه های سفر و هزینه های دیگر جهت سکونت و زندگی در جزیره پرنس ادوارد
فرایند
 • مرحله 1: ارسال درخواست کامل به برنامه گزینش مهاجر استانی جزیره پرنس ادوارد
 • مرحله 2: پس از یک ارزیابی کامل، افراد واجد شرایط تجت این برنامه معرفی می شوند
 • مرحله 3: ارسال یک درخواست مجزا برای دولت کانادا جهت اخذ ویزای اقامت دائمی
 • مرحله 4: بررسی های پزشکی و امنیتی و صدور ویزای اقامت دائم
هزینه ها
 • هزینه دولتیجزیره پرینس ادوارد: 250 دلار کانادا
 • هزینه دولتیفدرال: 550 دلار کانادا برای هر فرد 19 ساله به بالا، 550 دلار کانادا برای هر فرزند
 • هزینه حق اقامت دائم: 490 دلار کانادا برای متقاضی اصلی، 490 دلار کانادا برای همسر
Flag Prince Edward Island

Flag Prince Edward Island

سرمایه گذاری جزیره پرنس ادوارد

استان پرنس ادوارد آیلند که شکل کوتاه آنرا پی ای آی (PEI) نیز خطاب میکنند ( Prince Edward Islnad) جزیره ای است کوچک که کوچکترین ترین استان درکشور پهناور کانادا هم هست (حدودا به وسعت استان البرز) و در قسمت شمال شرقی این کشور واقع شده است. این استان مکان بسیار مناسبی برای ایجاد بزینس، تحصیل و همچنین داشتن خانواده میباشد. این برنامه درحال حاضر بسته است.

دریافت اقامت کانادا از طریق خرید و مالکیت ۱۰۰٪ یک بیزنس در استان پرنس ادوارد کانادا (100% Ownership Stream)

چنانچه علاقه مند مهاجرت به جزیره پرنس ادوارد (Prince Edward Island) هستید و دوست دارید مالک بیزینس خودتون باشید، میتوانید برای اقامت دائم از طریق جریان مالکیت ۱۰۰٪ اقدام کنید. این برنامه مناسب متقاضیانی است  که دارای سابقه مدیریت و یا مالکیت بیزینس بوده اند و قصد تأسیس و راه‌اندازی بیزینس خود را در این استان دارند.

برای شرکت در این برنامه مهاجرتی متقاضی بایستی دارای شرایط زیر باشد:

 • کسب حداقل دارای ۵۰ امتیاز از مجموع امتیازات این برنامه باشد،
 • دارای حداقل ۶۰۰ هزار دلار کانادا(مجموع پول نقد و ارزش املاک) که از طریق راه های قانونی بدست آمده باشد،
 • حداقل تحصیلات دیپلم دبیرستان،
 • بین سنین۲۱ تا ۵۹ سال باشد،
 • سابقه مدیریت یا مالکیت بیزینس را داشته باشد،
 • حداقل مدرک زبان آیلتس ۴،
 • قصد زندگی و کسب درآمد در این استان،
 • شرکت در مصاحبه با افسر مهاجرت این استان،
 • امضأ قرارداد (escrow agreement) استان پرنس ادوارد آیلند و همچنین واریز مبلغ۲۰۰،۰۰۰ دلار کانادا به عنوان  ودیعه که در صورت اجرای شرایط قرارداد باز گردانده میشود.

از مزایای بسیار مهم استان پرنس ادوارد آیلند این است که بر عکس بسیاری دیگر از برنامه های استانی که به شما ویزای موقت مشروط صادر میکنند، این استان از همان ابتدا به متقاضی و اعضای خانواده اقامت دائم کانادا را اعطا خواهد کرد.

 

تعهد نامه مالی و پس گرفتن ودیعه

به منظور پس گرفتن ۲۰۰ هزار دلار ودیعه، شما به عنوان فرد سرمایه گذار موظف به امضای یک تعهد نامه مالی با جزیره پرنس ادوارد هستید. مبلغ ودیعه دویست هزار دلاری تا زمان برآورده شدن شرایط تعهد نامه در حساب دولت این جزیره باقی خواهد ماند. شرایط این تعهد نامه به این شرح است که در صورت اقامت و زندگی در این استان، پس از ۶ ماه مبلغ ۲۵ هزار دلارو پس از شش ماه دیگر (مجموعا یک سال)  ۲۵ هزار دلار دیگر به شما برگردانده خواهد شد. همچنین اگر  در این استان مبلغ ۱۵۰ هزار دلار در یک بیزنس سرمایه گذاری کنید وآن را به مدت ۱۲ ماه مداوم مدیریت کنید الباقی ۱۵۰ هزار دلار نیز به شما برگردانده خواهد شد.

 

تفاهم نامه خرید و فروش

چنانچه شما به جای ایجاد یک بیزنس کل (۱۰۰٪ مالکیت) یک بیزنس را بخرید، بایستی یک تفاهم نامه خرید و فروش تهیه کنید که جزییات سرمایه گذاری را شرح داده باشد.

خرید بخشی از مالکیت بیزنس

افرادی که متقاضی خرید بخشی از یک بیزنس هستند بایستی حداقل یک سوم (۳۳٪) از یک بیزنس را خرید کنند و آنرا مدیریت کنند.

حداقل الزامات
 • بین سنین۲۱ تا ۵۹ سال باشد،
 • دارای حداقل ۶۰۰ هزار دلار کانادا(مجموع پول نقد و ارزش املاک) که از طریق راه های قانونی بدست آمده باشد،
 • حداقل تحصیلات دیپلم دبیرستان،
 • سابقه مدیریت یا مالکیت بیزینس را داشته باشد،
 • حداقل مدرک زبان انگلیسی آیلتس ۴ و یا معادل  TEF که در طول دو سال گذشتهصادر شده باشد
 • ارائه یک بیزنس پلن Business Plan جامع با جزییات
 • ارائه گزارش از مدیریت فعال و دائمی بیزنس
 • امضا تعهد نامه (escrow agreement) با استان پرنس ادوارد آیلند و حواله ۲۰۰ هزار دلار به حساب دولت جزیره
 • سرمایه گذاری حداقل ۱۵۰ هزار دلاری در یک سوم از یک بیزنس

 

برای درخواست ویزای کانادا و اطلاعات تکمیلی فرم ارزیابی رایگان مهاجرت به کانادا را پر کرده تا تیم مشاورین شرکت آریان کانادا بعد از بررسی شرایط با شما تماس بگیرند.

جهت دریافت تایم مشاوره تلفنی و حضوری از تیم مشاورین، با نمایندگی شرکت آریان کانادا در ایران و کانادا تماس بگیرید.

شماره دفتر تورنتو:۰۰۱۴۳۷۹۲۸۶۸۹۹

شماره دفتر رشت:۰۱۳۳۳۲۲۷۷۰۴

شماره تماس:۰۹۱۱۴۳۴۸۰۹۲

نوشته های مرتبط