اقامت کانادا, دسته بندی نشده, مهاجرت به کانادا, ویزای سرمایه‌گذاری, ویزای کارآفرینی, ویزای کاری

دسته کسب و کار مهاجرت انتاریو

دسته کسب و کار مهاجرت انتاریو

دسته ی کسب و کار مهاجرت انتاریو (Business Category)

 1. 1: دسته ی کارآفرینی

دسته ی کارآفرین برنامه ی انتخاب مهاجرت استانی انتاریو (OINP)  برای جذب افرادی که به دنبال اجرای طرح کسب و کار جدید و یا خرید یک کسب و کار موجود در انتاریو هستند می باشد.

متقاضیان موفق، یک نامه ی اجازه کار موقت  بر اساس یک توافق عملکرد برای ایجاد کسب و کار در انتاریو دریافت خواهند کرد. اگر توافقات سرمایه گذاری و ایجاد شغل مشخص شده در شرایط عملکرد اجرا شوند، کارآفرینان این فرصت را کسب خواهند کرد که برای اقامت دائم کانادا به OINP درخواست دهند.

دسته ی کارآفرین OINP بر اساس مدل ابراز تمایل عمل می کند، که به موجب آن شرکت کنندگان واجد شرایط باید قبل از ارائه ی درخواست کامل ابتدا دعوت شوند.

 

حداقل شرایط لازم برای متقاضیان

برای اعلام تمایل (EOI)، متقاضیان باید دارای شرایط حداقل زیر باشند:

 • کاندیداها باید حداقل ۳۶ ماه تجربه ی کسب و کار تمام وقت در طی ۶۰ ماه گذشته به عنوان مالک یک کسب و کار و یا مدیر ارشد آن داشته باشند.
 • اگر متقاضی دارای هر دو تجربه یعنی هم مالکیت و هم مدیریت ارشد در یک کسب و کار باشد باید تنها یکی از آن ها برای EOI و درخواست استفاده کند
 • متقاضیان باید دارای ارزش دارایی حداقل خالص باشند، که بسته به مکان کسب و کار متفاوت خواهد بود.
 • برای کسب و کار واقع در منطقه تورنتو بزرگ (GTA)، متقاضیان باید حداقل ثروت خالص ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ $ داشته باشند.
 • برای کسب و کار واقع در خارج از GTA، متقاضیان باید حداقل دارایی خالص ۸۰۰٫۰۰۰ $ داشته باشد.
 • برای کسب و کار در بخش ارتباطات / فناوری اطلاعات و ارتباطات دیجیتال (بدون در نظر گرفتن این که در کجا واقع خواهد شد)، متقاضیان باید حداقل دارایی خالص ۸۰۰٫۰۰۰ $ داشته باشند.
 • متقاضیان باید یک گزارش تایید شخص ثالث (third party verification report)، تهیه شده توسط ارائه دهنده ی خدمات مجاز، به منظور اثبات ارزش دارایی خالص خود فراهم کنند.
 • متقاضیان باید یک سرمایه گذاری شخصی حداقل، که بسته به محل کسب و کار پیشنهادی متفاوت است انجام دهند.
 • اگر کسب و کار پیشنهادی در GTA واقع شود، متقاضیان باید یک سرمایه گذاری شخصی حداقل ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ $ انجام دهند.
 • اگر کسب و کار پیشنهادی در خارج از GTA واقع شود، متقاضیان باید یک سرمایه گذاری شخصی حداقل ۵۰۰٫۰۰۰ $ انجام دهند.
 • اگر کسب و کار پیشنهادی در بخش ارتباطات / فناوری اطلاعات و ارتباطات دیجیتال (بدون در نظر گرفتن این که در کجا واقع خواهد شد) باشد، متقاضیان باید یک سرمایه گذاری شخصی حداقل ۵۰۰٫۰۰۰ $ است.
 • متقاضیان باید حداقل مالکیت سهام ۳۳٫۳ درصد (یک سوم) را داشته باشند.
 • متقاضیان باید حداقل دو شغل تمام وقت دائم برای شهروندان کانادایی و / یا مقیم دائم ایجاد کنند؛ و
 • اگر یک کسب و کار موجود خریداری شود، متقاضی باید دو موقعیت شغلی دائم تمام وقت جدید علاوه بر کارکنان فعلی ایجاد کند.
 • متقاضیانی که یک کسب و کار موجود را خریداری می کنند باید حداقل یک سفر مرتبط با کسب و کار به انتاریو در ۱۲ ماه قبل از ارسال اعلام تمایل انجام دهند.

توجه: اگر متقاضی با یک شریک تجاری که او نیز به دنبال کاندید شدن در این برنامه است درخواست می دهد، هر دوی متقاضی و شریک به صورت جداگانه باید تمام الزامات حداقل ذکر شده در بالا را داشته باشند.

 

حداقل شرایط مورد نیاز برای کسب و کار

کسب و کار پیشنهادی باید شرایط کلی زیر را برای شرکت در دسته ی کارآفرین دارا باشد:

 • هدف کسب و کار پیشنهادی باید قصد به دست آوردن سود از طریق فروش محصولات و / یا خدمات باشد؛
 • منابع درآمد اولیه باید از درآمد(به دست آورده) فعال باشد، نه درآمد منفعل؛
 • کسب و کار پیشنهادی، باید با الزامات قانونی کانادا و تمام الزامات قانونی صنعت و صدور مجوز که حاکم بر عمل مشروع آن می باشد منطبق باشد؛
 • کسب و کار پیشنهادی باید با همه ی قوانین کار انتاریو منطبق باشد، از جمله استانداردهای اشتغال، بهداشت و ایمنی و قوانین روابط کار؛
 • کسب و کار پیشنهادی باید یک کسب و کار دائمی در انتاریو در نظر گرفته شود؛
 • سرمایه گذاران ثالث باید یک بانک برنامه I و یا برنامه II  (Schedule I or Schedule II bank) و یا یک سرمایه گذار نهادی (institutional investor) باشد.

 

حداقل شرایط مورد نیاز برای کاندید شدن

 • متقاضیان باید شرایط زیر را زمانی که کسب و کاری را ایجاد کردند و شرایط عملکرد را برآورده کردند دارا باشند تا کاندید شوند. به دست آوردن گواهی کاندید شدن اجازه می دهد تا متقاضیان برای اقامت دائم کانادا درخواست دهند.
 • متقاضیان باید این معیارها را تنها زمانی که برای کاندید شدن پس از ایجاد کسب و کار اقدام می کنند دارا باشند، و نه لزوما زمانی که برای دسته ی کارآفرین درخواست می دهند.
 • برای داشتن الزامات مدیریت فعال برنامه، متقاضیان باید ۷۵ درصد (نه ماه از سال) دوره ای را که در آن کسب و کاری را ایجاد می کنند ساکن در انتاریو (به عنوان مثال در دوره ی توافق عملکرد) باشند
 • متقاضیان باید سطح زبان رسمی در حد CLB 5 را اثبات کنند.

CLB 5را می توان از طریق نمرات تست عمومی IELTS و تست Test d’Évaluation de Français در هر مهارت زبانی اثبات کرد:

 • Listening: IELTS 5 or TEF 181-216
 • Reading: IELTS 4 or TEF 151-180
 • Writing: IELTS 5 or TEF 226-270
 • Speaking: IELTS 5 or TEF 226-270

دسته کسب و کار انتاریو

 1. 2: دسته ی شرکت (Corporate Stream)

دسته ی شرکت در برنامه ی انتخابی مهاجرت استانی انتاریو (OINP) شرکت های بین المللی ایجاد شده را که به دنبال گسترش و یا خرید یک کسب و کار موجود در انتاریو باشند را کمک و پشتیبانی می کند. هنگامی که کسب و کار با موفقیت ایجاد شد ، کارکنان کلیدی واجد شرایط برای دریافت گواهی انتخابی استانی درخواست می دهند، که به آن ها اجازه خواهد داد که در نهایت تبدیل به مقیم دائم کانادا شوند. متقاضی اصلی تحت این جریان افسر امضای شرکتاست.

شرایط مورد نیاز شرکت

برای واجد شرایط شدن، شرکت های بین المللی باید:

 • حداقل در طی ۳۶ ماه قبل از زمان درخواست تاسیس شده باشند.
 • در حال حاضر کارکنان کلیدی ای را که به دنبال کاندید شدن هستند استخدام کرده، و وجود این کارکنان کلیدی باید برای اجرای عملیات کسب و کار در انتاریو ضروری باشد.
 • پنج شغل دائم تمام وقت برای شهروندان کانادایی یا مقیم دائم برای هر موقعیت کاندید شدنی که به دنبالش هستند ایجاد کنند؛
 • کارکنان کلیدی کاندید باید حضور دو سال خود را برای نشان دادن حداقل زبان مورد نیاز قبل از کاندید شدن برای اقامت دائم داشته باشند؛
 • در ازای هر عضو کلیدی پنج شغل دائم تمام وقت جدید برای شهروندان کانادایی ایجاد کنند.
 • موقعیت های شغلی باید حقوقی در سطح دستمزد رایج در ارتباط با آن شغل و یا بالاتر داشته باشند.
 • موقعیت شغلی باید به طور مداوم به مدت حداقل ۱۰ ماه قبل از ارائه ی گزارش نهایی پر شده باشد.
 • در مورد توالی کسب و کار، معیارهای اضافی زیر نیز اعمال می شود
 • هر کسب و کار موجود باید در عمل به طور مداوم توسط همین مالک در طی ۶۰ ماه گذشته (پنج سال) در حال فعالیت بوده باشد.
 • کسب و کار نباید قبلا تحت مالکیت یا اداره ی کاندیدای فعلی و یا کاندیداهای قبلی دسته ی کسب و کار OINP بوده باشد.
 • خرید به طور کامل باید از مالک قبلی (بازدید کنندگان) این شرکت انتقال مالکیت
 • پلان کسب و کار پیشنهادی باید باعث رشد و بزرگ تر شدن آن کسب و کار شود
 • شرکت باید حداقل، سطح دستمزد فعلی و شرایط استخدام کارکنان موجود را حفظ کند،
 • شرکت باید تعهد ایجاد شغل را اجرا کند؛
 • شرکت باید همه ی شغل های تمام وقت دائم موجود را حفظ کند.
 • اگر کسب و کاری که در Ontario تاسیس می شود یک شرکت توسعه ی زمین و یا مال الاجاره است، معیارهای اضافی زیر نیز اعمال می شود:
 • محدودیت سه پروژه در سال؛
 • فعالیت پیشنهادی باید، یک کسب و کار دائم در حال انجام باشد که به دنبال گسترش یا بهبود وضعیت فعلی زمین، و همچنین اطمینان از که این شرکت سرمایه گذاری نقش مدیریت مستمر و فعال در کسب و کار ارائه شده خواهد داشت باشد.
 • شرکت مال الاجاره واجد شرایط، باید کالای پیشنهادی را تولید و یا خدمات مختص به خود را ارائه دهد و نه اینکه فقط عملیات شرکت های دیگر را برای کسب سود استفاده کند.
 • شرکت های توسعه زمین و اجاره داری واجد شرایط باید نشان دهند که کسب و کار پیشنهادی بلند مدت بوده و شامل سرمایه گذاری غیر سوداگرانه خواهد بود و این که توسعه ی زمین مرتبط بخشی جدایی ناپذیر از هسته ی شرکت کسب و کار در حال انجام خواهد بود.
 • شرکت ها باید اسناد صدور گواهینامه سایت محلی و / یا تایید مرجع برنامه ریزی محلی مربوط را فراهم آورده و
 • در طی دوره ی نظارت دو ساله، شرکت باید اثبات کند که همه ی تعهدات مشخص شده در توافقنامه ی عملکرد را برآورده کرده و عملیات پیشنهادی را راه اندازی کرده و از کسب و کار در حال انجام به منظور واجد شرایط کاندید شدن حمایت کرده است.

 

سرمایه گذاری مورد نیاز

در دوره ی نظارت دو ساله، شرکت باید نشان دهد که همه ی تعهدات مشخص شده در توافقنامه ی عملکرد برای راه اندازی عملیات پیشنهادی صورت گرفته و حمایت از کسب و کار در حال انجام به منظور واجد شرایط کاندید شدن نیز به طور مستمر صورت گرفته است.

 

شرایط مورد نیاز سرمایه گذاری
 • تحت جریان شرکت OINP، سرمایه گذاری ها باید دارای معیارهای زیر باشند تا واجد شرایط شناخته شوند:
 • شرکت باید سرمایه گذاری حداقل ۵ میلیون $ CAD را برای گسترش یافتن در انتاریو و یا خرید یک کسب و کار موجود در استان را داشته باشد؛
 • وجوه سرمایه گذاری باید از منابع قانونی به دست آمده باشد.
 • فعالیت های سرمایه گذاری پیشنهادی باید سود اقتصادی قابل توجهی را برای انتاریو، که با ارزیابی از طرح کسب و کار شرکت تعیین می شود داشته باشد.
 • اگر کسب و کار تاسیسی در انتاریو توسعه ی زمین و یا یک شرکت مال الاجاره باشد، الزامات اضافی زیر نیز اعمال می شود:
 • سرمایه گذاری باید حداقل ۱۰ میلیون $ CAD باشد.
 • میزان سرمایه گذاری پیشنهادی باید مبلغی بیشتر از قیمت خرید زمین و هزینه های ساخت و ساز را پوشش دهد؛

 

الزامات کسب و کار پیشنهادی

علاوه بر موارد فوق، کسب و کار پیشنهادی در انتاریو باید:

 • یک ارتباط ساختاری روشن با شرکت مادر داشته باشد(به عنوان مثال یک شرکت تابعه، شعبه یا وابسته به شرکت
 • قصد به دست آوردن سود از طریق فروش محصولات و / یا خدمات را داشته باشد؛
 • منابع درآمد اصلی آن، از درآمد (به دست آورده) فعال ، باشد نه منفعل؛
 • با الزامات قانونی در کانادا و صنعت و الزامات قانونی صدور مجوز که حاکم برمشروع بودن عملیات آن است مطابقت داشته باشد؛
 • مطابق با تمام قوانین کار استانی، از جمله استانداردهای اشتغال، بهداشت و ایمنی، و قانون روابط کار و غیره باشد؛
 • یک کسب و کار دائمی در انتاریو محسوب شود؛ و
 • یک پلان کسب و کار ارائه دهد. پلان کسب و کار یک سند نوشته شده است که به توصیف جزئیات کسب و کار پیشنهادی می پردازد، از جمله:
 • هدف و اهداف کسب و کار پیشنهادی، شامل محصولات، بازارهای هدف و استراتژی های عملیاتی؛
 • اهداف عملیاتی و مالی؛
 • چالش های بین اجرای پلان کسب و کار و دستیابی به مقاصد و اهداف کوتاه مدت و دراز مدت؛ و
 • راهکارهایی برای غلبه بر چالش ها.

 

کارکنان کلیدی و شرایط مورد نیاز در مورد مکان

 • شرکت های متقاضی می توانند تا پنج نفر از کارکنان کلیدی را که کسب و کار در انتاریو ایجاد خواهند کرد و به دنبال کاندید شدن برای اقامت دائم و نقل مکان به این استان هستند را درخواست کنند. برای درخواست دادن تحت دسته ی شرکت OINP، این کارکنان کلیدی باید:
 • حضور آن ها برای ایجاد و عملیات کاری لازم در شغل پیشنهادی ضروری باشد
 • در کسب و کار موجود شرکت متقاضی، در نقش مدیریت ارشد، اجرایی، و یا ظرفیت دانش تخصصی (طبقه بندی ملی مشاغل ۰ یا A) باشد.
 • فقط یک کارکنان کلیدی در موقعیت NOC A را می توان ارائه شده است.
 • حداقل ۳۶ ماه تجربه در ۶۰ ماه گذشته در اشتغال در نظر گرفته شده (موقعیت شغلی ای که آنها در کسب و کار پیشنهادی در انتاریو خواهند داشت) با شرکت متقاضی داشته باشد؛
 • به طور مداوم برای شرکت متقاضی در آن موقعیت دقیقا در ۱۲ ماه قبل از ارائه ی درخواست کار کرده باشد؛
 • هیچ رابطه ی خانوادگی ای با اعضای هیئت اجرایی شرکت و یا هیئت مدیره یا سهامداران با بیش از ۱۰ درصد حقوق صاحبان سهام در شرکت متقاضی نداشته باشد.
 • اعضای خانواده شامل همسر، مادر، پدر، خواهر، برادر، پدربزرگ و مادربزرگ و اعضای خانواده ی همسر می شود.
 • در این شرکت سهمی نداشته باشد، به جز در مواردی که در آن حقوق صاحبان سهام به عنوان بخشی از بسته ی دستمزد در قرارداد کارمند آمده است، که در این صورت حقوق صاحبان سهام برای کارکنان کلیدی باید کمتر از ۱۰ درصد از کسب و کار شرکت های متقاضی باشد؛ و
 • در موقعیت های تمام وقت دائم در کسب و کار پیشنهادی در انتاریو که با سطح دستمزد معمول منطبق باشد قرار گیرند.
 • علاوه بر این، به منظور اقامت دائم کاندید، کارکنان کلیدی باید:
 • در موقعیتی باشند که توسط OINP مورد تایید قرار گرفته و باید وظایف شغلی تایید شده را انجام دهند.
 • به طور فیزیکی حداقل ۷۵ درصد از سال را (۹ ماه در سال) با مجوز کار معتبر برای ساپورت کسب و کار در انتاریو زندگی کرده و ساکن باشند و
 • CLB 5 یا معادل آن را برای اثبات توانایی زبان در انگلیسی و/ یا فرانسه داشته باشند.

توانایی زبانی را می توان از طریق نمرات تست عمومی IELTS و تست Test d’Évaluation de Français در هر مهارت زبانی اثبات کرد:

 • Listening: IELTS 5 or TEF 181-216
 • Reading: IELTS 4 or TEF 151-180
 • Writing: IELTS 5 or TEF 226-270
 • Speaking: IELTS 5 or TEF 226-270

 

کسب و کار فاقد شرایط لازم

انتاریو درخواست هایی را که در آن خطر کمی برای این ایالت وجود داشته باشد و یا فاقد سود اقتصادی بلند مدت برای این ایالت باشد را پردازش نخواهد کرد. در نتیجه، کسب و کار پیشنهادی نمی تواند از لیست کسب و کار فاقد شرایط لازم زیر باشد.

 

کسب و کار فاقد شرایط لازم در منطقه ی تورنتوی بزرگ (GTA)
 • فرانچایز موجود در انتاریو (سری جدید فرانچایز خارجی در حال گسترش به انتاریو مجاز است)
 • پمپ بنزین ها
 • بازیافت لاستیک تایر
 • بازیافت آهن قراضه
 • بنگاه رهن (Pawnbrokers)
 • تخت خواب و صبحانه (Bed and Breakfasts)
 • شرکت های مادر (هلدینگ)
 • لباسشویی
 • عملیات شستشوی خودکار اتومبیل
 • وام موعد پرداخت (payday) و کسب و کارهای مرتبط
 • کسب و کاری که قبلا تحت مالکیت / یا اداره شده توسط کاندیداهای فعلی یا سابق دسته ی کسب و کار OINP

 

کسب و کار فاقد شرایط لازم در خارج از منطقه ی تورنتوی بزرگ (GTA)
 • بازیافت لاستیک تایر
 • بازیافت آهن قراضه
 • بنگاه رهن (Pawnbrokers)
 • شرکت های مادر (هلدینگ)
 • لباسشویی
 • عملیات شستشوی خودکار اتومبیل
 • وام موعد پرداخت (payday) و کسب و کارهای مرتبط
 • کسب و کاری که قبلا تحت مالکیت / یا اداره شده توسط کاندیداهای فعلی یا سابق دسته ی کسب و کار OINP

 

مصاحبه

متقاضی اصلی (افسر امضای شرکت) و تمام کارکنان کلیدی پیشنهادی ممکن است لازم باشد برای شرکت در یک مصاحبه ی حضوری در دفاتر OINP در انتاریو در مدت کوتاهی پس از ارائه ی درخواست حاضر شوند. این مصاحبه برای به دست آوردن درک بهتر از پلان کسب و کار ارائه شده و سطح تجربه ی اعضای کارکنان کلیدی است. شرکت متقاضی مسئول تمام ترتیبات حمل و نقل و سفر و هزینه های متحمل شده در ارتباط با مصاحبه است.

 

توافقنامه ی اجرا

اگر درخواست تایید شده باشد، شرکت باید یک توافقنامه ی عملکرد با استان انتاریو (OINP) امضا کند. توافقنامه ی عملکرد، تشریح تعهدات لازمی است که شرکت باید در قبال کارکنان کلیدی به منظور اقامت دائم کاندیداها به دست آورد. این سند شامل موارد زیر خواهد شد ( اما نه محدود به):

 • شرح کسب و کار (از جمله صنعت و محل آن)؛
 • مقدار سرمایه گذاری و جدول زمانی.
 • تعداد و نوع شغل هایی که برای شهروندان کانادایی یا مقیم دائم ایجاد می شود.
 • نقاط عطف اجباری کسب و کار و دستاوردهای آن (بسته به کسب و کار خاص)؛ و
 • چهارچوب های زمانی برای تعهدات.

موافقت نامه های عملکرد برای هر شرکت منحصر به فرد هستند و بر پایه ی اطلاعات ارائه شده در درخواست شرکت، پلان کسب و کار، و مصاحبه در صورت وجود، قرار دارند. شرکت هایی که موفق به انجام دادن تعهدات کسب و کار مشخص شده در توافقنامه عملکرد نشوند کارکنان کلیدی پیشنهادیشان هم واجد شرایط کاندید شدن برای اقامت دائم نخواهند بود.

 

اجازه ی کار موقت

هنگامی که شرکت توافقنامه ی عملکرد را امضا کرد ،  OINP یک نامه ی تایید، که کارکنان کلیدی را قادر می سازد به اداره ی مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا (IRCC) برای اجازه کار موقت درخواست دهند ارسال خواهد کرد. اجازه ی کار موقت به کارکنان کلیدی و خانواده های آنها اجازه خواهد داد که به انتاریو نقل مکان کنند.

توجه: اجازه ی کار موقت توسط OINP صادر نمی شود؛ کارکنان کلیدی باید از طریق IRCC درخواست دهند. اجازه ی کار موقت یک سند رسمی صادر شده توسط دولت کاناداست که اجازه می دهد تا یک فرد خارجی به شکل قانونی به صورت موقت در کانادا مشغول به کار شود.

 

کاندید شدن

بین ۱۸ تا ۲۰ ماه پس از ورود کارکنان کلیدی به انتاریو با اجازه ی کار موقت معتبر هستند، شرکت مسئول ارسال گزارش نهایی خواهد بود، که برای نوشتن آن یک الگو ارائه خواهد شد. ارائه ی گزارش برای آغاز روند کاندید شدن ضروریست، بنابراین می تواند پس از این که OINP بررسی های خود را از کسب و کار تکمیل کرد ارائه شود. در گزارش نهایی این مسئولیت به عهده ی شرکت است که ثابت کند تمام شرایط درج شده در توافق اجرا انجام شده است.

مهم است که توجه کنید که هر عضو کلیدی برای واجد شرایط بودن خود برای کاندید شدن مسئول است. اگر یک عضو کلیدی تمام شرایط لازم عمومی را نداشته باشد کارکن کلیدی دیگر می تواند واجد شرایط باشد.

کاندیداهایی که واجد شرایط  تمام تعهدات توافقنامه ی عملکرد هستند باید به IRCC برای اقامت دائم در ظرف شش ماه از زمانی که توسط OINP به عنوان کاندید موفق اعلام شدند درخواست دهند. درخواست کارکنان کلیدی به IRCC باید شامل یک کپی از نامه ی کاندید شدن و یک کپی از سند تائید کاندید شدن در برنامه ی مهاجرت کاندیدای انتاریو باشد به علاوه ی درخواست اقامت دائم

حتی اگر کارکنان کلیدی برای اقامت دائم توسط OINP کاندید شوند، حق رد درخواست فرد برای اقامت دائم، بر اساس ناروایی در کانادا (به عنوان مثال سلامت، امنیت، کیفری یا سایر ناروایی ها) برای دولت کانادا محفوظ است. IRCC از قدرت نهایی تصمیم گیری برای همه ی درخواست های اقامت دائمی برخوردار است.

 

 1. 3: دسته ی سرمایه گذاران :(Investors Stream)

این برنامه در حال حاضر بسته است. از اکتبر ۲۹، ۲۰۱۵، پذیرش در دسته ی سرمایه گذاران OINP قطع شده است و، بنابراین، دیگر هیچ درخواستی را پذیرش نمی کنند.

به منظور واجد شرایط بودن، سرمایه گذاری انجام شده توسط یک شرکت یا فرد باید واجد شرایط زیر باشد:

 • سرمایه گذاری باید به مقدار حداقل ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار باشد.
 • وزارت انتاریو در سطح معاون وزیر باید موافقت رسمی خود را با سرمایه گذاری و تعداد موقعیت های کلیدی درخواستی ای که قرار است توسط کاندیداهای خارجی پر شود را اعلام کند.
 • سرمایه گذاری نیز باید حداقل پنج شغل تمام وقت دائم برای شهروندان کانادایی یا مقیم دائم در انتاریو ایجاد کند.
 • اگر نامزد کارمندان کاندید برای تصویب علاوه بر سرمایه گذار درخواست شوند، تعداد مشاغلی که باید در کانادا ایجاد شود نیز افزایش می باید.
 • خود سرمایه گذاری نیز باید با مقررات مهاجرت و حفاظت از پناهندگان منطبق باشد.
 • به منظور تطابق با مقررات مهاجرت و حفاظت از پناهندگان، سرمایه گذاران فردی باید واجد شرایط معیارهای اضافی زیر باشند:
 • سرمایه گذار باید به طور فعال و به صورت مداوم مدیریت کسب و کار را به عهده داشته باشد.
 • هم چنین سرمایه گذار باید کنترل حداقل ۳۳٫۳۳۴٪ از کسب و کار را به عهده داشته و یا به عهده گیرد و یا یک سرمایه گذاری شخصی حداقل ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ دلاری در کسب و کار ایجاد کند.
 • سرمایه گذار نباید گزینه ی بازخرید (آزاد کردن) سرمایه گذاری خود را تا پس از یک دوره ی زمانی تعیین شده توسط استان داشته باشد.
 • سرمایه گذاری در کسب و کار باید به دلایل دیگری غیر از استخراج بهره، سود سهام و یا سود سرمایه باشد.
 • علاوه بر خود سرمایه گذاران، کارگران نیز ممکن است توسط شرکت سرمایه گذاری اگر کار آن ها بخش جدایی ناپذیری برای اطمینان از موفقیت این شرکت در کانادا باشد کاندید شوند. علاوه بر این، پنج مورد از آن موقعیت های شغلی ای که کارگران باید آن را پر کنند باید معیارهای زیر را دارا باشد:
 • هر موقعیت شغلی باید واجد شرایط تعریف یک شغل ماهر باشند (که توسط دولت در سطح NOC 0، A، یا B تعریف می شود).
 • هر موقعیت شغلی نیز باید دائمی و تمام وقت باشد.
 • دستمزد برای هر موقعیت باید مطابق با غالب سطح دستمزد برای اشتغال در انتاریو باشد.
 • هیچ موقعیت ممکن است حل و فصل هر اختلاف کار تاثیر می گذارد، یا اشتغال هر فرد درگیر در چنین اختلاف تاثیر می گذارد، و نه ممکن است هر موقعیت منفی فرصت های شغلی و یا آموزش را تحت تاثیر قرار برای شهروندان کانادایی یا مقیم دائم در انتاریو.
 • هیچ یک از موقعیت های شغلی نباید باعث ایجاد هیچ نوع اختلاف کاری شود و نیز نباید منجر به استخدام فرد درگیر در چنین اختلافاتی شود. پیشنهاد نباید اشتغال و یا فرصت های آموزشی برای شهروندان کانادایی یا مقیم دائم در انتاریو را به شکل منفی تحت تاثیر قرار دهد.

 

برای درخواست ویزای کانادا و اطلاعات تکمیلی فرم ارزیابی رایگان مهاجرت به کانادا را پر کرده تا تیم مشاورین شرکت آریان کانادا بعد از بررسی شرایط با شما تماس بگیرند.

جهت دریافت تایم مشاوره تلفنی و حضوری از تیم مشاورین، با نمایندگی شرکت آریان کانادا در ایران و کانادا تماس بگیرید.

شماره دفتر تورنتو:۰۰۱۴۳۷۹۲۸۶۸۹۹

شماره دفتر رشت:۰۱۳۳۳۲۲۷۷۰۴

شماره تماس:۰۹۱۱۴۳۴۸۰۹۲

نوشته های مرتبط