اقامت کانادا, مهاجرت به کانادا

مهاجرت مناطق شمال غربی کانادا

مهاجرت مناطق شمال غربی کانادا

مناطق شمال غربی کانادا

کسانی که مایل به مهاجرت به مناطق شمال غربی برای شروع کسب و کار خود و یا سرمایه گذاری در کار و تاسیس شرکت هستند باید از طریق برنامه ی مهاجرت سرزمین های شمال غربی درخواست دهند. افراد متقاضی باید درخواست های خود را به دپارتمان صنعت، گردشگری، و سرمایه گذاری (Department of Industry, Tourism and Investment) تسلیم کنند. در این برنامه شما می توانید شرکت و کسب و کار خود را شروع کنید و یا کسب و کار موجود فعلی را خریداری کنید.

 

برنامه های مهاجرت مناطق شمال غرب

 1. برنامه خود اشتغالی مناطق شمال غرب
 2. برنامه کارآفرینی مناطق شمال غرب
 3. برنامه اکسپرس انتری مناطق شمال غرب
 4. جریان کارفرما-محور مناطق شمال غرب
 1. برنامه خود اشتغالی مناطق شمال غرب

این جریان از برنامه جذب مهاجر مناطق شمال غرب به منظور جذب کارگران ماهری است که می توانند با ایجاد کسب و کار یا مشاغل حرفه ای سرویسی را ارائه دهند که در مناطق شمال غرب مورد نیاز است.

فاکتورهای گزینش

متقاضیان که می خواهند تحت جریان خود اشتغالی مناطق شمال غرب واجد شرایط باشند، باید شرایط زیر را دارا باشند:

 • داشتن حرفه ای که به عنوان کمبود مهارت شغلی شناخته می شود
 • برآورده سازی نیازمندی های مرتبط با گواهی و مجوز برای حرفه یا شغل مورد نظر
 • داشتن دسترسی به منابع مالی کافی برای شروع و راه اندازی یک کار و حمایت از خود و اعضای وابسته برای یک دوره شش ماهه
 • متقاضی همچنین به منظور ارزیابی مستند فرصت های کسب و کار و اطلاع کلی از وضعیت خود اشتغالی در مناطق شمال غرب یک بازدید تحقیقاتی از این مناطق داشته باشد.
فرایند
 • مرحله 1: بازدید تحقیقاتی و آماده سازی طرح کسب و کار پس از مصاحبه با سازمان مهاجرت مناطق شمال غرب
 • مرحله 2: ارسال درخواست کامل و برنامه کسب و کار با ذکر جزئیات
 • مرحله 3: انجام یک ارزیابی کامل توسط دستیار معاون وزیر صنعت، گردشگری و سرمایه گذاری دولت مناطق شمال غرب برای اینکه دولت کانادا یک ویزای اقامت دو ساله برای متقاضی صادر کند.
 • مرحله 4: درخواست برای مجوز کار در دفتر ویزای کشور مبدا متقاضی
 • مرحله 5: توسعه کسب و کار. وقتی متقاضی وارد مناطق شمال غرب می شود، دو سال زمان دارد تا کسب و کار خود را مطابق با برنامه کسب و کاری که ارئه کرده توسعه دهد.
 • مرحله 6: صدور گواهی مهاجرت با پیشرفت قابل توجه در توسعه کسب و کار در پایان دو سال یا حتی قبل از آن
 • مرحله 7: ارسال یک درخواست مجزا برای دولت کانادا به منظور اخذ ویزای اقامت دائم
 • مرحله 8: بررسی های پزشکی و امنیتی و صدور ویزای اقامت
هزینه ها
 • هزینه دولتی مناطق شمال غرب: رایگان
 • هزینه دولتی فدرال: 550 دلار کانادا برای هر فرد 19 سال به بالا، 550 دلار کانادا برای هر فرزند
 • هزینه حق اقامت دائم: 490 دلار کانادا برای متقاضی اصلی، 490 دلار کانادا برای همسر
 1. برنامهکارآفرینی مناطق شمال غرب

این طبقه بندی از برنامه جذب مهاجر مناطق شمال غرب ویژه کارآفرینان و مالکان/ اداره کنندگان کسب و کاری است که قصد مهاجرت و ایجاد کسب و کار در مناطق شمال غرب را دارند.

فاکتورهای گزینش

متقاضی به منظور واجد شرایط شدن تحت جریان کارآفرینی مناطق شمال غرب، شرایط زیر را داشته باشد:

 • ارزش دارایی خالصحداقل برابر با 500000 دلار کانادا، در صورتی راه اندازی یا خرید کسب و کار در شهر یلو نایف، یا 250000 دلار کانادا، در صورت راه اندازی یا خرید کسب و کار خارج از شهر یلو نایف
 • داشتن تجربه و تحصیلات لازم برای طرح ریزی و اجرای برنامه کسب و کار
 • داشتن 75000دلار مازاد به منظور قرار دادن در حساب امانی که با تکمیل قرارداد عملکرد براساس پیشنهاد کسب و کار آزاد می شود
 • متقاضی همچنین به منظور ارائه ارزیابی مستند از فرصت های کسب و کار و کسب اطلاعات در مورد مناطقشمال غرب، باید برای بازدید از مناطق شمال غرب آمادگی داشته باشد.
 • متقاضی واجد شرایط پس از ورود به مناطقشمال غرب به عنوان مقیم دائم، باید در زمینه راه اندازی یا خرید یک کسب و کار در شهر یلو نایف حداقل 30000 دلار کانادا یا حداقل 150000 دلار در خارج از شهر یلونایف سرمایه گذاری کند.
فرایند
 • مرحله 1: انجام سفر تحقیقاتی،آماده سازی پیشنهاد کسب و کار و پس از آن انجام مصاحبه حضوری در مناطق شمال غرب
 • مرحله 2: ارسال یک درخواست کامل و ارائه برنامه کسب و کار با ذکر جزئیات
 • مرحله 3: انجام گرفتن ارزیابی کامل توسط معاون وزیر صنعت، گردشگری و سرمایه گذاری. دولت مناطقشمال غرب به دولت کاناداد توصیه می کند تا ویزای اقامت موقت دو ساله برای متقاضی صادر کند.
 • مرحله 4: درخواست برای مجوز کاری در دفتر ویزای مسئولکشور مبدا متقاضی
 • مرحله 5: توسعه کسب و کار. وقتی متقاضی به مناطقشمال غرب وارد می شود، او دو سال زمان دارد تا کسب و کار خود را بر طبق برنامه کسب و کار ارائه کرده توسعه دهد.
 • مرحله 6: صدور گواهی مهاجرت با پیشرفت قابل ملاحظه در توسعه کسب و کار در پایان دو سال یا حتی قبل از آن
 • مرحله 7: ارسال یک درخواست مجزا به دولت کانادا جهت اخذ ویزای اقامت دائم
 • مرحله 8:بررسی های پزشکی و امنیتی و صدرو ویزای اقامت دائمی
هزینه ها
 • هزینه های ارسال درخواست برای برنامه جذب مهاجر مناطقشمال غرب: رایگان
 • هزینه دولتیفدرال: 550 دلار کانادا برای هر فرد 19 سال به بالا، 550 دلار کانادا برای هر فرزند
 • هزینه حق اقامت دائم: 490 دلار کانادا برای متقاضی اصلی، 490 دلار کانادا برای همسر

 

 1. برنامه اکسپرس انتری مناطق شمال غرب

جریان اکسپرس انتری مناطق شمال غرب ویژه افراد خارجی است که در سیستم اکسپرس انتری سازمان مهاجرت و شهروندی کانادا پذیرفته شده اند.

فاکتورهای گزینش
 • متقاضی به منظور واجد شرایط شدن تحت جریان اکسپرس انتریبرنامه جذب مهاجر استانی مناطق شمال غرب شرایط زیر را باید داشته باشد:
 • وارد شدن در سیستم اکسپرس انتری و داشتن شماره پروفایل جریان اکسپرس انتری و کدکاریابی
 • داشتن معیارهای جریان کارگر ماهر برنامه جذب مهاجر مناطق شمال غرب
 • علاوه بر شرایط فوق، متقاضی باید مشخص کند که برای زندگی در مناطق شمال غرب منابع مالی و وجوه کافی داشته باشد.
فرایند
 • مرحله 1: ایجاد یک پروفایل اکسپرس انتری در وب سایت CIC به صورت آنلاین و دریافت شماره پروفایل اکسپرس انتری و کد تاییدیه بانک شغل
 • مرحله 2: ارسال درخواست کامل به برنامه جذب مهاجر مناطق شمال غرب
 • مرحله 3: برنامه جذب مهاجر مناطق شمال غرب متقاضیان واجد شرایط را معرفی می کند، پروفایل جریان اکسپرس انتری بروز رسانی می شود و متقاضی برای درخواست برای مهاجرت از طریق CIC دعوت می شود.
 • مرحله 4: ارسال یک درخواست مجزا به دولت کانادا جهت اخذ ویزای اقامت دائم
 • مرحله 5: بررسی های پزشکی و امنیتی و صدور ویزای اقامت دائم
هزینه ها
 • هزینه دولتی مناطق شمال غرب: رایگان
 • هزینه دولتیفدرال: 550 دلار کانادا برای هر فرد 19 سال به بالا، 550 دلار کانادا برای هر فرزند
 • هزینه حق اقامت دائم: 490 دلار کانادا برای متقاضی اصلی، 490 دلار کانادا برای همسر

 

 1. جریان کارفرما-محور مناطق شمال غرب

طبقه بندی کارگر ماهر

متقاضیان برای واجد شرایط شدن تحت طبقه بندی کارگر ماهر مناطق شمال غرب، باید شرایط زیر را دارا باشند:

 • داشتن یک پیشنهاد شغلی از کارفرمای اهل مناطقشمال غرب در زمینه شغل با نوع مهارت 0 و سطح مهارت A یاB
 • تسلط کافی بر زبان فرانسوی یا انگلیسی به منظور انجام کار مربوطه
 • علاوه بر شرایط فوق، متقاضیان واجد شرایط باید در هنگام وورد به مناطقشمال غرب توانایی مالی برای زندگی در این نواحی را داشته باشند.
 • طبقه بندیمشاغل حیاتی
 • متقاضیان باید به منظور واجد شرایط شدن تحت طبقه بندی نیروی متخصص مناطق شمال غرب، شرایط زیر را داشته باشند:
 • داشتن یک پیشنهاد شغلی از یک کارفرمای مناطق شمال غرب در ارتباط با شغلی با سطح مهارت C یا D
 • تسلط کافی بر زبان فرانسوی یا انگلیسی به منظور انجام کار مربوطه
 • علاوه بر شرایط فوق، متقاضیان واجد شرایط باید در هنگام وورد به مناطق شمال غرب توانایی مالی برای زندگی در این نواحی را داشته باشند.
فرایند
 • مرحله 1: ارسال یک درخواست کامل برای برنامه جذب مهاجر مناطق شمال غرب
 • مرحله 2: برنامه جذب مهاجر مناطق شمال غرب افراد واجد شرایط را معرفی می کند
 • مرحله 3: ارسال یک درخواست مجزا به دولت کانادا جهت اخذ ویزای اقامت دائم
 • مرحله 4: بررسی های پزشکی و امنیتی و صدرو ویزای اقامت دائمی
هزینه ها
 • هزینه دولتی مناطق شمال غرب: رایگان
 • هزینه دولتی فدرال: 550 دلار کانادا برای هر فرد 19 سال به بالا، 550 دلار کانادا برای هر فرزند
 • هزینه حق اقامت دائم: 490 دلار کانادا برای متقاضی اصلی، 490 دلار کانادا برای همسر

 

برای درخواست ویزای کانادا و اطلاعات تکمیلی فرم ارزیابی رایگان مهاجرت به کانادا را پر کرده تا تیم مشاورین شرکت آریان کانادا بعد از بررسی شرایط با شما تماس بگیرند.

جهت دریافت تایم مشاوره تلفنی و حضوری از تیم مشاورین، با نمایندگی شرکت آریان کانادا در ایران و کانادا تماس بگیرید.

شماره دفتر تورنتو:۰۰۱۴۳۷۹۲۸۶۸۹۹

شماره دفتر رشت:۰۱۳۳۳۲۲۷۷۰۴

شماره تماس:۰۹۱۱۴۳۴۸۰۹۲