رشته‌های پرطرفدار

شرایط تحصیل و کار در کانادا در رشته‌های پرطرفدار

در این بخش شرایط تحصیل و شغلی رشته های پرطرفدار در کانادا آورده شده است. رشته پزشکی در کانادا: مسیر طولانی برای گرفتن مدرک،...

ادامه مطلب

لندینگ در کانادا

لندینگ در کانادا :فرم های مورد نیاز هنگام ورود به کانادا

مدارک مورد نیاز هنگام ورود به کانادا یکی از مسائلی که برای ورود به کانادا باید بسیار بهش توجه بشه قوانین گمرکی و تشریفات در مورد وارد ...

ادامه مطلب