پردیس سنکا

پردیس های کالج سنکا-(Seneca College Campuses)

تاریخچه کوتاهی از کالج سنکا سنکا در سال ۱۹۶۷ به عنوان بخشی از ابتکار عمل استانی برای ایجاد شبکه گسترده ای از کالج های هنرهای کاربردی و...

ادامه مطلب

پاسپورت‌

پاسپورت‌ گم شده، دزدیده شده و یا آسیب دیده

پاسپورت پاسپورت کانادا یک سند ارزشمند است که باید همیشه در مکان امن و خشک نگه دارید. هنگامی که گذرنامه را از دست داده اید یا به سرقت ر...

ادامه مطلب