پذیرش تحصیلی در ویزای دانشجویی

تله ای بنام پذیرش از بهترین دانشگاه های کانادا

تله ای بنام پذیرش از بهترین دانشگاه های  کانادا   پذیرش تحصیلی، موضوعی که به آن می پردازم نه تنها در مورد کشور کانادا بلکه در ...

ادامه مطلب

سیستم آموزشی کانادا

تشریح کامل سیستم آموزشی کانادا

درک کامل سیستم آموزشی کانادا برای متقاضیان تحصیل بسیار ضروری است چون امکان انتخاب بهترین مسیردر راستای آینده کاری و شغلی دانشجویان،  را...

ادامه مطلب

نگاهی به آینده:شغل پرستاری در ۵سال آینده کانادا

نگاهی به آینده:شغل پرستاری در ۵سال آینده در کانادا

 شما می خواهید مشاغل مورد نیاز را جستجو کنید تا زمینه ای را انتخاب کنید که پتانسیل بیشتری برای امنیت شغلی و درآمد بالایی داشته باشید. خ...

ادامه مطلب

بهترین کالج ها و دانشگاه ها در تورنتو برای دانشجویان بین المللی

بهترین کالج ها و دانشگاه ها در تورنتو برای دانشجویان بین المللی

دانشگاه ها و کالج های فراوانی چه در استان انتارو و شهر تورنتو وجود دارد. در این پست نمونه ای از بهترین دانشگاه ها و کالج ها و تورنتو...

ادامه مطلب

تحصیل در استان انتاریو (دانشجویان بین المللی)

تحصیل در استان انتاریو (دانشجویان بین المللی)

مردم از سراسر جهان برای تحصیل در انتاریو ،به کانادا آمده اند . انتاریو که دارای 40 درصد جمعیت کشور و دانشجویان بین المللی بیشتر از هر ا...

ادامه مطلب

مزایای تحصیل در تورنتو به عنوان دانشجوی بین المللی

مزایای تحصیل در تورنتو به عنوان دانشجوی بین المللی

تعداد دانشجویان بین المللی در تورنتو هر روزه رو به افزایش است. طبق آمار در سال ۲۰۱۸ در کل ۵۷۲,۴۱۵ دانشجوی بین المللی و ۳۰٪ آنها دانش...

ادامه مطلب