دانستنیهای کانادا

معرفی نه عنوان شغلی برای کار در خانه با درآمدی بیش از یکصد هزار دلار در کانادا

کار در خانه

کارکردن در خانه دارای مزایا و معایبی است. از مزایای آن می توان به این موضوع اشاره داشت که رفت و آمد شما کم می شود، ساعات کار انعطاف پذیر است و بعضا بسیار سود آورتر از مشاغل معمولی نیز می باشد.

اما کارکردن در خانه دارای معایبی نیز برای خود می باشد، مانند اینکه پس از گذشت مدتی شما به زور خانه را ترک خواهید کرد و اگر فرد منظبطی نیستید قطعا شرایط در خانه شما بصورت طبیعی نخواهد ماند و تعادل زندگی و کار از بین خواهد رفت.

وب سایت کاریابی Flex Jobs یک منبع معتبر برای پیدا کردن کارهای پاره وقت و یا انعطاف پذیر است به ویژه برای کارکردن در خانه.

در لیست زیر نیز ما نه عنوان شغلی را با درآمدی بیش از یکصد هزار دلار در سال به شما معرفی می کنیم که برای انجام کار نیازی به خارج شدن از خانه ندارید! (کارکردن در خانه)

قبل از بررسی لیست زیر جهت اطلاع تازه مهاجرین به کانادا لازم به توضیح است که بیان لیست های آماری کانادا بیانگر این است که می توان انتخاب مسیر صحیح نمود اما برای بدست آوردن برخی عناوین زیر نیاز به داشتن چندین سال تجربه و مدارج علمی می باشد که اگر از ابتدا مسیر مشخصی را بتوان تعیین نمود در آینده ای نه چندان دور دسترسی به این عناوین شغلی و میزان درآمد دور از ذهن نمی باشد.

یک: Clinical regulatory affairs director

میزان درآمد بین 150 الی 151 هزار دلار در سال

دو: Supervisory attorney

میزان درآمد بین 117 الی 152 هزار دلار در سال

سه: Senior medical writer

میزان درآمد بین 110 الی 115 هزار دلار در سال

چهار: Director of quality improvement

میزان درآمد بین 100 الی 175 هزار دلار درسال

پنج: Senior software engineer

میزان درآمد بین 100 الی 160 هزار دلار در سال

شش:Director of business development

میزان درآمد بین 100 الی 150 هزار دلار در سال

هفت: Research biologist

میزان درآمد بین 93 الی 157 هزار دلار در سال

هشت: Audit manager

میزان درآمد بین 90 الی 110 هزار دلار در سال

نه: Environmental engineer

میزان درآمد بیش از 110 هزار دلار در سال

 

نوشته های مرتبط