خانه ویزای کانادا

ویزای کانادا

ویزای کانادا

برای سفر به کانادا اول از همه باید اقدام به درخواست ویزا کنید که با توجه با هدف شما از سفر به کانادا نوع ویزا متفاوت می‌باشد. ویزای کانادا یک مهر بر روی پاسپورت شما می‌باشد که از این طریق اجازه ورود به کشور کانادا به شما داده می‌شود. ویزای کانادا به این معناست که درخواست شما مبنی بر دریافت ویزای کانادا را به سفارت کانادا ارسال می‌کنید و بعد از بررسی شرایط که آیا واجد شرایط سفر به کانادا هستید و تمامی مدارک مورد نیاز نظر مثبت آفیسر مبنی بر ورود به کانادا را دریافت می‌کنید.

با توجه به نوع درخواست شما ویزای کانادا نیز دارای شرایط و انواع متفاوتی می‌باشد.

چه کسی به ویزای کانادا نیاز دارد؟

برخی از کشورها از نیاز به ویزای کانادا یا مجوز الکترونیکی سفر معاف هستند و برای ورود به کشور کانادا به ویزا نیاز ندارند، اما اگر شما عضوی از این کشورها نباشید برای ورود به این کشور حتماً باید ویزای این کشور را دریافت کنید. افراد بیش از 148 کشور مختلف دنیا برای تفریح، کار یا مهاجرت به کانادا به ویزا نیاز دارند.

 

انواع ویزای کانادا:

 

انواع ویزای کانادا که با توجه با نوع درخواست شما مشخص می شود به شرح زیر است:

ویزای تحصیلی          ویزای توریستی            ویزای کاری

ویزای مطالعاتی           سوپر ویزای والدین           سرمایه‌گذاری