سوپر ویزای والدین

ویزای خانوادگی کانادا

ویزای خانوادگی کانادا

ویزای خانوادگی کانادا

ویزای خانوادگی این فرصت را برای شهروندان و دارندگان اقامت دائم کانادا فراهم میکند که شرایط زندگی و مهاجرت افراد خانواده خود را درکانادا فراهم کنند.

  • ویزای همسر

ویزای همسر اجازه می دهد تا متقاضیان ازدواج کرده با یک شهروند کانادایی یا مقیم دائم فرصت منحصر به فرد تحت حمایت قرار گرفتن به همراه فرزندان خود را داشته باشند. متقاضی و همسر او باید ازدواج کرده باشند و باید ماهیت واقعی و تداوم رابطه خود را ثابت کنند، همچنین آنها باید نشان دهند که قصد دارند در کانادا با یکدیگر زندگی کنند.

شهروند یا مقیم دائم کانادا که در حال حاضر در کانادا زندگی می کند، ممکن است برای حمایت از همسر(جنس مخالف و یا مشابه) و هر یک از فرزندان وابسته برای اقامت دائم در کانادا، واجد شرایط باشد. درخواست برای حمایت می تواند برای همسر یا شریک زندگی  که در داخل یا خارج از کانادا زندگی می کند، تهیه شده باشد.

شرایط اخذ ویزای همسر

حامی باید یک شهروند کانادایی یا مقیم دائم  کانادا باشد که در کانادا زندگی می کند و حداقل 18 سال سن داشته باشد. حامی همچنین نیاز دارد که حمایت مالی برای همسر تا 3 سال و فرزندان وابسته را تا 10 سال، فراهم کند. آنهایی که قبلا از اقوام خود برای آمدن به کانادا، حمایت کردند، ممکن است که برای واجد شرایط شدن برای حمایت از همسر خود، نیاز به برآوردن الزامات اضافی دیگر داشته باشند.

همسر باید با حامی خود (چه همجنس و یا غیر همجنس)، به طور قانونی ازدواج کرده باشد. این ازدواج باید هم بر طبق قوانین کانادا و هم بر طبق قانون کشوری که ازدواج در آن انجام شده، از نظر قانونی معتبر باشد و به رسمیت شناخته شود. هم حامی و هم همسر او نیاز دارند که شرایط اضافی دیگر را برای درخواست اقامت دائم، برآورده کنند، همچنین آنها باید قادر به برآوردن الزامات اساسی ویزا که مربوط به بهداشت و شخصیت متقاضی است، باشند.

حقوق ویزای همسر

همسر، و هر یک از فرزندان وابسته که اقامت دائم را تحت ویزای خانواده کسب کرده اند، حق زندگی، کار و تحصیل در کانادا را به طور نامحدود، خواهند داشت. دارندگان اقامت دائم می توانند به مراقبت های بهداشتی تحت حمایت دولت، سوبسید دولتی در آموزش، برنامه های آموزش زبان و کمک برای یافتن کار، دسترسی داشته باشند. مزایای اضافی اقامت دائم کانادا شامل واجد شرایط شدن برای مزایای طرح بازنشستگی کانادا، امنیت سالمندان و مکمل تضمینی درآمد و گزینه ای برای شرکت در برنامه های بازنشستگی از قبیل طرح ثبت شده پس انداز بازنشستگی (RRSP)، می باشد.

  • ویزای فرزندان وابسته

به عنوان بخشی از هدف کانادا در ترویج پیوند دوباره خانواده، ویزای فرزندان وابسته، اجازه می دهد تا شهروندان کاناداییو دارندگان اقامت دائم که در کانادا زندگی می کنند، برای حمایت از فرزندان وابسته یا فرزند خوانده های خود، درخواست بدهند.

حامیان باید بتوانند نشان دهند که فرزندان آنها، هنوز به آنها وابسته هستند، همچنین الزامات مختلف مربوط به فرزند خواندگی باید برآورده شود. پس از اعطای ویزا، به فرزندان وابسته اقامت دائم و حق پیوستن به پدر و مادر حامی آنها، داده می شود.

شرایط اخذ ویزای فرزندان وابسته

به منظور درخواست برای ویزای فرزندان وابسته، حامیان آینده نگر، باید نشان دهند که که کودکان مورد حمایت آنها، از نظر مالی به آنها وابسته هستند و در اکثر موارد، برای تحصیلات تمام وقت در موسسات آموزشی معتبر، ثبت نام کرده اند. پدر یا مادر حامی، باید تعهدی را برای حمایت از نیازهای فرزندان وابسته، برای مدت طولانی تر از 10 سال یا زمانی که کودک به سن 25 سالگی برسد، امضا کنند.

حقوق ویزای فرزندان وابسته

هر کدام از فرزندان وابسته که تحت ویزای خانواده، اقامت دائم را کسب کردند، حق زندگی، کار و تحصیل در کانادا را به صورت نامحدود، خواهند داشت. دارندگان اقامت دائم می توانند به مراقبت های بهداشتی تحت حمایت دولت، سوبسید دولتی در آموزش، برنامه های آموزش زبان و کمک برای یافتن کار، دسترسی داشته باشند. مزایای اضافی اقامت دائم کانادا شامل واجد شرایط شدن برای مزایای طرح بازنشستگی کانادا، امنیت سالمندان و مکمل تضمینی درآمد و گزینه ای برای شرکت در برنامه های بازنشستگی از قبیل طرح ثبت شده پس انداز بازنشستگی (RRSP)، می باشد. توانایی برای درخواست شهروندی کانادا، همراه با آزادی های بسیار زیاد، نیز از مزایای  اقامت دائم است.

  • ویزای همسر عرفی

تحت عنوان ویزای همسر عرفی، شهروندان کانادایی و دارندگان اقامت دائم، که در حال حاضر در کانادا زندگی می کنند، می توانند برای حمایت کردن از شریک زندگی عرفی خود و فرزندان وابسته، درخواست بدهند. این ویزا به متقاضیانی که با پارتنرهای کانادایی واجد شرایط برای 1 سال یا بیشتر در یک رابطه مداوم بوده اند، اجازه تحت حمایت واقع شدن را می دهد.

شریک کانادایی باید قصد زندگی کردن با متقاضی رادر کانادا داشته باشد و و باید قادر به حمایت از متقاضی، بدون دسترسی به سرمایه های عمومی باشد. پس از اعطای ویزا، به همسرعرفی، اقامت دائم و حق ملحق شدن به شریک حامی خود در کانادا داده می شود.

شرایط اخذ ویزای همسر عرفی

برای درخواست برای ویزای همسر عرفی، متقاضیان باید مدارک و شواهد از ارتباط مستمر و واقعی را ارائه داده و در یک آدرس مشترک به مدت حداقل 1 سال، با یک شهروند کانادایی یا مقیم دائم در کانادا اقامت داشته باشند. هم زوج های هم جنس و هم زوج های جنس مخالف، واجد شرایط این ویزا هستند. حامی، همچنین باید تعهدی را برای حمایت از تمام نیازهای اساسی متقاضی، برای یک دوره سه ساله از زمان ورود او به کانادا، امضا کند. تمام همسران عرفی باید قبل از ورود خود، قادر به برآوردن الزامات اساسی ویزا که مربوط به بهداشت و شخصیت متقاضی است، باشند.

حقوق ویزای همسر عرفی

همسران عرفی که تحت ویزای خانواده، اقامت دائم را کسب کردند، حق زندگی، کار و تحصیل در کانادا را به صورت نامحدود، خواهند داشت. دارندگان اقامت دائم می توانند به مراقبت های بهداشتی تحت حمایت دولت، سوبسید دولتی در آموزش، برنامه های آموزش زبان و کمک برای یافتن کار، دسترسی داشته باشند. مزایای اضافی اقامت دائم کانادا شامل واجد شرایط شدن برای مزایای طرح بازنشستگی کانادا، امنیت سالمندان و مکمل تضمینی درآمد و گزینه ای برای شرکت در برنامه های بازنشستگی از قبیل طرح ثبت شده پس انداز بازنشستگی (RRSP)، می باشد. توانایی برای درخواست شهروندی کانادا، همراه با آزادی های بسیار زیاد، نیز از مزایای اقامت دائم است.

  • ویزای شریک زناشویی

ویزای شریک زناشویی به دنبال اجازه به هم پیوستن دوباره پارتنرهای از هم جدا شده توسط جنگ، آزار و اذیت و یا دیگرموانع قانونی است که ادامه زندگی مشترک متقاضی با پارتنر کانادایی خود را ممنوع کرده است. تحت عنوان ویزای شریک زناشویی، شهروندان کانادایی و دارندگان اقامت دائم که در حال حاضر در کانادا زندگی می کنند، می توانند برای حمایت از پارتنر خود و فرزندان وابسته، درخواست دهند.

این ویزای چند منظوره اجازه حمایت از متقاضیانی که ارتباط مداوم با شریک زندگی کانادایی خود، را حفظ کرده اند اما نتوانسته اند با شریک زندگی کانادایی خود در یک آدرس مشترک برای یک دوره حداقل یک ساله، زندگی کنند، را می دهد. پس از اعطای ویزا، به شریک زناشویی، اقامت دائم و حق پیوستن به شریک حامی خود در کانادا داده می شود.

شرایط اخذ ویزای شریک زناشویی

به منظور درخواست برای ویزای شریک زناشویی، متقاضیان باید یک رابطه واقعی و مستمر با یک شهروند کانادایی یا یک مقیم دائم که در کانادا زندگی می کند را برای حداقل یک سال از خود نشان دهند. متقاضیان همچنین باید امور خود را تا حد امکان با شریک زندگی کانادایی خود ترکیب کنند و نشان دهند که زندگی مشترک، به دلایل خارج از کنترل آنها برایشان امکان پذیر نبوده است. هم زوج های هم جنس و هم زوج های جنس مخالف، واجد شرایط این ویزا هستند. حامی کانادایی، همچنین باید تعهدی را برای حمایت از تمام نیازهای اساسی متقاضی، برای یک دوره سه ساله از زمان ورود او به کانادا، امضا کند. تمام شرکای زندگی زناشویی باید قبل از ورود خود، قادر به برآوردن الزامات اساسی ویزا که مربوط بهبهداشت و شخصیت متقاضی است، باشند.

حقوق ویزای شریک زناشویی

شرکای زناشویی که تحت ویزای خانواده، اقامت دائم را کسب کردند، حق زندگی، کار و تحصیل در کانادا را به صورت نامحدود، خواهند داشت. دارندگان اقامت دائم می توانند به مراقبت های بهداشتی تحت حمایت دولت، سوبسید دولتی در آموزش، برنامه های آموزش زبان و کمک برای یافتن کار، دسترسی داشته باشند. مزایای اضافی اقامت دائم کانادا شامل واجد شرایط شدن برای مزایای طرح بازنشستگی کانادا، امنیت سالمندان و مکمل تضمینی درآمد و گزینه ای برای شرکت در برنامه های بازنشستگی از قبیل طرح ثبت شده پس انداز بازنشستگی (RRSP)، می باشد. توانایی برای درخواست شهروندی کانادا، همراه با آزادی های بسیار زیاد، نیز از مزایای اقامت دائم است.

 

  • ویزای پدر، مادری و پدربزرگ، مادربزرگی

تحت گروه ویزای خانواده، ویزای پدر و مادری و پدربزرگ و مادربزرگی، خانواده های گسترده در کانادا تشویق می شوند. شهروندان کانادایی و دارندگان اقامت دائم که در کانادا زندگی می کنند، می توانند برای حمایت از پدر و مادر یا پدربزرگ و مادربزرگ خود، درخواست بدهند.

متقاضیان نیاز دارند که رابطه خود را با  فرزندان و نوه های کانادایی خود نشان دهند. حامیان کانادایی همچنین باید قصد زندگی کردن با متقاضی را در کانادا داشته باشند و و باید قادر به حمایت از متقاضی، بدون دسترسی به سرمایه های عمومی باشند. پس از اعطای ویزا، به متقاضی، اقامت دائم و حق ملحق شدن به فرزندان و نوه های آنها در کانادا داده می شود.

شرایط اخذ ویزای پدر، مادری و پدربزرگ، مادربزرگی

به منظور درخواست برای ویزای پدر، مادری و پدربزرگ، مادربزرگی، متقاضیان باید فرزندان یا نوه هایی با شهروندی کانادا یا اقامت دائم کانادا داشته باشند که در کانادا زندگی می کنند و قصد حمایت از آنها را داشته باشند، همچنین مدرکی از درآمد کافی فراهم کنند. شخص حامی، باید تعهدی را برای حمایت از نیازهای متقاضی، برای مدت 10 سال از زمان ورود متقاضی به کانادا، امضا کند. به معنای دقیق کلمه، متقاضی باید نشان دهد که حامی او سطح درآمد مورد نیاز برای برآورده کردن نیازهای او را در طول مدت تعهد، دارد. به علاوه متقاضیان باید قبل از ورود خود، قادر به برآوردن الزامات اساسی ویزا که مربوط به بهداشت و شخصیت متقاضی است، باشند.

حقوق ویزای پدر، مادری و پدربزرگ، مادربزرگی

پدر ومادر یا پدربزرگ و مادربزرگی که تحت ویزای خانواده، اقامت دائم را کسب کردند، حق زندگی، کار و تحصیل در کانادارا به صورت نامحدود، خواهند داشت. دارندگان اقامت دائم می توانند به مراقبت های بهداشتی تحت حمایت دولت، سوبسید دولتی در آموزش، برنامه های آموزش زبان و کمک برای یافتن کار، دسترسی داشته باشند. مزایای اضافی اقامت دائم کانادا شامل واجد شرایط شدن برای مزایای طرح بازنشستگی کانادا، امنیت سالمندان و مکمل تضمینی درآمد و گزینه ای برای شرکت در برنامه های بازنشستگی از قبیل طرح ثبت شده پس انداز بازنشستگی (RRSP)، می باشد. توانایی برای درخواست شهروندی کانادا، همراه با آزادی های بسیار زیاد، نیز از مزایای اقامت دائم است.

 

  • ویزای باقی مانده نسبی

به عنوان جزئی از سیاست پیوند دوباره خانواده، اداره مهاجرت و شهروندی کانادا، در جستجوی دوباره به هم رساندن خانواده ها در کانادا است. برای کانادایی هایی که هیچ فامیل درجه یک در کانادا یا خارج از کانادا، ندارند، ویزای باقی مانده نسبی اجازه می دهد شهروندان کانادایی و دارندگان اقامت دائم از اقوام دور خود در خارج از کشور حمایت کنند.

ویزای باقی مانده نسبی، به شهروندان کانادایی و دارندگان اقامت دائم کانادا که در کانادا زندگی می کنند اجازه حمایت از یکی از افراد فامیل را بدون در نظر گرفتن سن یا رابطه، می دهد، مشروط بر اینکه حامی کانادایی هیچ فامیلی که شهروند کانادا یا مقیم دائم کانادا باشد و یا اینکه تحت حمایت سایر ویزاهای خانوادگی باشد، نداشته باشد. پس از اعطای ویزای باقی مانده نسبی، اقامت دائم و حق پیوستن به حامی، به متقاضی داده می شود.

شرایط اخذ ویزای باقی مانده نسبی

برای درخواست ویزای باقی مانده نسبی، متقاضیان باید یک فامیل دور داشته باشند که شهروند یا مقیم دائم کانادا باشد و هیچگونه فامیل نزدیکی در کانادا نداشته باشد. حامیان کانادایی باید  قصد حمایت از متقاضیان را داشته باشند، همچنین مدرکی از درآمد کافی فراهم کنند. شخص حامی، باید تعهدی را برای حمایت از نیازهای متقاضی، برای مدت زمان مشخصی، امضا کند. به معنای دقیق کلمه، متقاضی باید نشان دهد که حامی او سطح درآمد مورد نیاز برای برآورده کردن نیازهای او را در طول مدت تعهد، دارد. به علاوه متقاضیان باید قبل از ورود خود، قادر به برآوردن الزامات اساسی ویزا کهمربوط به بهداشت و شخصیت متقاضی است، باشند.

حقوق ویزای باقی مانده نسبی

بستگان دوری که تحت ویزای خانواده، اقامت دائم را کسب کرده اند، حق زندگی، کار و تحصیل در کانادا را به صورت نامحدود، خواهند داشت. دارندگان اقامت دائم می توانند به مراقبت های بهداشتی تحت حمایت دولت، سوبسید دولتی در آموزش، برنامه های آموزش زبان و کمک برای یافتن کار، دسترسی داشته باشند. مزایای اضافی اقامت دائم کانادا شامل واجد شرایط شدن برای مزایای طرح بازنشستگی کانادا، امنیت سالمندان و مکمل تضمینی درآمد و گزینه ای برای شرکت در برنامه های بازنشستگی از قبیل طرح ثبت شده پس انداز بازنشستگی (RRSP)، می باشد. توانایی برای درخواست شهروندی کانادا، همراه با آزادی های بسیار زیاد، نیز از مزایای اقامت دائم است.

 

  • ویزای کاندیدای استانی بر اساس خانواده

تحت ویزای کاندیدای استانی بر اساس خانواده، شهروندان کانادا و دارندگان اقامت دائم کانادا که در حال حاضر در استان های مشخصی از کانادا زندگی می کنند، می توانند برای حمایت از اعضای خانواده خود برای زندگی و کار در کانادا، درخواست بدهند. ویزای کاندیدای استانی بر اساس خانواده به شهروندان و دارندگان اقامت دائم کانادا که در حال زندگی در کانادا هستند، اجازه حمایت از اعضای خانواده شان را در استان های مشخص کانادا می دهد. این استان ها شامل آلبرتا، مانیتوبا، نیو برانزویک، نیو فنلاند، نوااسکوشیا، ساسکاچوان و جزیره پرنس ادوارد، می شود.

پس از اعطای ویزا، به متقاضیان اقامت دائم و حق پیوستن به حامی آنها در کانادا داده می شود.

شرایط اخذ ویزای کاندیدای استانی بر اساس خانواده

برای ویزای کاندیدای استانی بر اساس خانواده، متقاضیان باید شرایط خاصی را که در زیر آورده شده، تامین کنند. کلیه متقاضیان ملزم به ارائه مدارک و شواهد از داشتن یکی از بستگان نزدیک خانواده که مایل به ارائه پشتیبانی و کمک به آنها است، هستند. داشتن مهارت های زبانی و همچنین سرمایه کافی برای اقامت در کانادا نیز از شرایط لازم برای اخذ ویزا است.

تحت جریان ویزای خانواده – برنامه کاندیدای مهاجر آلبرتا (AINP)، متقاضی و شریک آنها باید سنی بین 21 تا 45 سال داشته باشند، همچنین متقاضی باید ترکیبی از سه سال تجربه کار تمام وقت و تحصیلات پس از دبیرستان در طول چهار سال اخیر داشته باشد.

تحت ویزای پشتیبانی خانواده – برنامه کاندیدای استانی مانیتوبا (MPNP)، سن متقاضیان باید بین 21 تا 49 سال باشد، متقاضیان باید تحصیلات پس از دبیرستان را تکمیل کرده باشند و مدرک دیپلما و گواهینامه معتبر دریافت کرده باشند و حداقل 2 سال تجربه کاری در پنج سال اخیر، داشته باشند.

تحت ویزای اتصال به خانواده – برنامه کاندیدای استانی نیو فنلاند و لابرادور (NPNP)، متقضیان باید بین 18 تا 49 سال سن داشته باشند، آنها باید حداقل در یک دوره یک ساله تحصیلات بعد از دبیرستان یا کارآموزی که منجر به اخذ مدرک یا گواهی معتبر شده باشد، شرکت کرده باشند. متقاضیان باید حداقل یک سال تجربه کار داشته باشند، آنها همچنین باید یک پیشنهاد کار تمام وقت از یک کارفرمای محلی داشته باشند.

تحت ویزای پشتیبانی خانواده – کارگر ماهر نیوبرانزویک (NBPNP)، متقاضیان باید یک فاامیل نزدیک در نیوبرانزویک داشته باشند، همچنین باید شرایط لازم برای اشتغال، زبان، تجربه، سن، و سازگاری مورد نیاز، را داشته باشند.

تحت ویزای فرزند غیر وابسته نوااسکوشیا – برنامه کاندیدای نوااسکوشیا (NSNP)، متقاضیان باید فرزندان غیر وابسته مهاجرانی باشند که تحت برنامه کاندیدای نوااسکوشیا (NSNP)، نام نویسی کرده اند. علاوه بر این، تحت جریان کارگر تجارت خانوادگی نوااسکوشیا، شرکت خانوادگی می تواند، اقوام نزدیک با مهارت که به صورت محلی، یافت نمی شوند را به کار گیرد.

تحت ویزای اعضای خانواده – برنامه کاندیدای مهاجر ساسکاچوان (SINP)، متقاضیان باید بین 18 تا 49 سال سن داشته باشند، تمام الزامات مورد نیاز تحصیلی را تکمیل کرده باشند و یک پیشنهاد کاری تمام وقت و دائمی از طرف یک کارفرمای ساسکاچوانی داشته باشند.

 

حقوق ویزای کاندیدای استانی بر اساس خانواده

کاندیدای استانی که تحت ویزای خانواده، اقامت دائم را کسب کرده، حق زندگی، کار و تحصیل در کانادا را به صورت نامحدود، خواهد داشت. دارندگان اقامت دائم می توانند به مراقبت های بهداشتی تحت حمایت دولت، سوبسید دولتی در آموزش، برنامه های آموزش زبان و کمک برای یافتن کار، دسترسی داشته باشند. مزایای اضافی اقامت دائم کانادا شامل واجد شرایط شدن برای مزایای طرح بازنشستگی کانادا، امنیت سالمندان و مکمل تضمینی درآمد و گزینه ای برای شرکت در برنامه های بازنشستگی از قبیل طرح ثبت شده پس انداز بازنشستگی (RRSP)، می باشد.

 

برای درخواست ویزای کانادا و اطلاعات تکمیلی فرم ارزیابی رایگان مهاجرت به کانادا را پر کرده تا تیم مشاورین شرکت آریان کانادا بعد از بررسی شرایط با شما تماس بگیرند.

فرم درخواست ارزیابی مهاجرت کانادا

جهت دریافت تایم مشاوره تلفنی و حضوری از تیم مشاورین، با نمایندگی شرکت آریان کانادا در ایران و کانادا تماس بگیرید.

شماره دفتر تورنتو:۰۰۱۴۳۷۹۲۸۶۸۹۹

شماره دفتر رشت:۰۱۳۳۳۲۲۷۷۰۴

شماره تماس:۰۹۱۱۴۳۴۸۰۹۲

نوشته های مرتبط