اسپانسر ویزا

چگونه ویزای اسپانسر شیپ بگیریم؟

ویزای اسپانسر شیپ

ویزای اسپانسر شیب والدین یا افراد خانواده  مخصوص کسانی طراحی شده است که یا مقیم دایم کانادا هستند و یا مشغول به تحصیل و کار در کانادا می باشند و می خواهند وابستگان به خود را به کانادا بیاورند .

این برنامه مهاجرتی  مخصوص افرادی است  که حداقل 18 سال سن دارند و توانایی مالی و کاری برای حمایت از خانواده شان را  نیز دارا هستند  .

این برنامه مهاجرتی  بصورت تخصصی شامل موارد زیر می گردد .

 • اسپانسر شیپ همسر یا پارتنر ویا فرزندان خواندگان
 • اسپانسر شیپ خانواده شامل برادر ، خواهر ، عمه یاخاله یا عمو یا دایی و برادر زاده و خواهر زاده های شما
 • فرزند خواندگان شما
 • اسپانسر شیپ والدین و پدر بزرگ و مادر بزرگ

هدف از ایجاد این برنامه مهاجرتی حمایت از افرادی است که در کانادا اقامت دارند و با داشتن تمکن مالی مناسب می توانند از خانواده خود در کانادا  نیز حمایت نمایند .

کانادا به بنیان خانوادگی اهمیت زیادی میدهد و به همین دلیل است که اسپانسر شیب متولد شده است . با وجود اینکه این سیستم پیچیدگیها و نواقص خاص خود را دارد سعی میکنم بطور خلاصه توضیح دهم که چه کسانی می توانند از این نوع ویزاها استفاده کنند .

 الف : اسپانسر شیپ همسر یا پارتنر یا فرزندان انها

متقاضیانی که میخواهند از این نوع ویزا استفاده کنند باید شرایط زیر را داشته باشند :

اگر همسر قانونی دارید  و یا شریک زندگی
 • باید حداقل 18 سال سن داشته باشید .
 • اگر پارتنر داشته باشید شما  و شریک زندگیتان باید دارای شرایط زیر باشید :
 • حداقل 18 سال داشته باشید .
 • پارتنر شما در خارج از کانادا زندگی کند .
 • ازدواج همجنسگرایان یا رابطه انها بهیچ وجه قابل قبول نیست .
 • باید بتوانید اثبات کنید در کشور خود نتوانستید در کنار هم زندگی کنید یا ازدواج نمایید .برای اثبات این موضوع باید نشان دهید که مدت طولانی در کشور یکدیگر اقامت داشتید بنابراین دوستیهای زود گذر قابل قبول سفارت نیست .
 • پارتنر شما بدلایل مختلف نمی تواند درکشور خود از همسرش جدا شود.
 • باید ثابت کنید حداقل 1 سال در رابطه هستید .
اگر فرزند خوانده دارید باید دارای شرایط زیر باشد :
 • زیر 22 سال سن داشته باشند .
 • ازدواج نکرده باشند یا شریک زندگی (پارتنر) نداشته باشند .

توضیح اینکه : شرط سنی تا هنگام بررسی پرونده باید زیر 22 سال باشد .

هزینه بررسی پرونده برای ویزای اسپانسر شیپ:

برای والدین  1040 دلار کانادا

هر فرزند 150  دلار کانادا

زمان بررسی پرونده های ویزای اسپانسر شیپ :

برای بزرگسالان 12 ماه

کودکان 17 روز

پیمان همدانچی

ادامه دارد