اقامت کانادا, مهاجرت به کانادا

مهاجرت استانی ایالت کبک

مهاجرت استانی ایالت کبک

برنامه های مهاجرت کبک

 1. برنامه سرمایه گذاری استان کبک
 2. برنامه کارآفرینی استان کبک
 3. برنامه خود اشتغالی کبک
 4. برنامه تجربه استان کبک
 5. برنامه کارگران ماهر استان کبک

منطقه کبک

 1. مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری کبک

مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری کبک در پی جذب تجار برای سرمایه گذاری 1200000 دلار کانادا در اقتصاد کبک است. گواهی گزینش مهاجر کبک ( CSQ) برای افراد واجد شرایط تحت سیستم گزینش مهاجر کبک صادر می شود.

فاکتورهای گزینش مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری کبک

سرمایه گذاران برنامه سرمایه گذاری مهاجرت به کبک به منظور واجد شرایط بودن برای اخذ گواهی گزینش مهاجر کبک باید شرایط زیر را دارا باشند:

 • داشتن حداقل دو سال سابقه مدیریت در پنج سال گذشته در مزرعه داری ، کسب و کار صنعتی، تجاری یا در یک کسب و کار حرفه ای قانونی یا برای یک سازمان بین المللی یا دولت
 • داشتن حداقل ارزش خالص برابر با 2000000 که به صورت قانونی بدست آمده است
 • سرمایه گذاری 1200000 دلار کانادا (با امکان تامین مالی سرمایه توسط بانک با پرداخت 350000 دلار)
 • علاوه بر این، متقاضی باید حداقل 40 امتیاز را برطبق عوامل گزینش زیر در شبکه نقطه ای سرمایه گذاری کبک بدست بیاورد:
عامل گزینش امتیاز
تحصیلات حداکثر 12 امتیاز
تجربه حداکثر 10 امتیاز
سن حداکثر 10 امتیاز
زبان فرانسه/انگلیسی حداکثر 22 امتیاز
اقامت با خانواده در کبک حداکثر 8 امتیاز
انطباق پذیری حداکثر 5 امتیاز
توافق نامه سرمایه گذاری حداکثر 25 امتیاز
مجموع امتیازات حداکثر 92 امتیاز
امتیاز پذیرش 40 امتیاز

 

گزینه های سرمایه گذاری مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری کبک

متقاضی در حین سرمایه گذاری تحت این برنامه، می تواند یکی از دو گزینه زیر را انتخاب کند:

 • مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری کبک : سرمایه گذاری 1200000دلار کانادا از دارایی های نقدی خود: متقاضی می تواند 1200000 دلار کانادا از دارایی نقدی خود را در دولت کبک سرمایه گذاری کند. این وجوه به طور کامل و بدون بهره در حدود پنج سال پس از پرداخت استرداد می شوند.
 • مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری کبک : پرداخت هزینه تامین مالی حدود 350000 دلار کانادا : متقاضی می تواند هزینه تامین مالی یک باره حدودا 350000 دلار کانادا برای یک موسسه مالی تحت تایید دولت را انتخاب کند. این هزینه قابل استرداد نیست. سپس، موسسه مالی با استفاده از وجوه متقاضی از طرف متقاضی در دولت سرمایه گذاری می کند.

 

مراحل مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری کبک

مرحله 1: ارسال درخواست گواهی گزینش کبک(CSQ)  به اداره مهاجرت کبک (MIDI)

مرحله 2: صدور تاییدیه از صدور گواهی گزینش پس از ارزیابی متقاضی توسط MIDI

مرحله 3: سرمایه گذاری توسط متقاضی و صدور گواهی گزینش کبک برای متقاضی و هر عضو وابسته

مرحله 4: ارسال یک درخواست مجزا به دولت کانادا برای ویزای اقامت دائم

مرحله 5: بررسی های پزشکی و امنیتی و صدور ویزای اقامت دائم

 

هزینه های مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری کبک

هزینه ارسال درخواست مهاجرت به استان کبک: 15000 دلار کانادا برای متقاضی اصلی، رایگان برای وابستگان همراه

هزینه دولتی فدرال: 1050 دلار کانادا برای متقاضی اصلی، 550 دلار کانادا برای همسر، 150 دلار برای هر فرزند

هزینه حق اقامت دائم: 490 دلار کانادا برای متقاضی اصلی، 490 دلار کانادا برای همسر

 

 

 1. برنامه کارآفرینی استان کبک

برنامه کارآفرینی استان کبک در پی جذب تاجران با تجربه ای است که می خواهند در استان کبک کسب و کاری از خود داشته باشند یا آن را مدیریت کنند و در اقتصاد و ایجاد شغل در استان کبک مشارکت داشته باشند.

 

فاکتورهای گزینش برنامه کارآفرینی استان کبک

کارآفرین مورد نظر به منظور واجد شرایط شدن برای گواهی گزینش مهاجر کبک تحت این برنامه، باید شرایط زیر را داشته باشد:

 • داشتن حداقل دو سال تجربه در زمینه کسب و کار در پنج سال گذشته در یک کسب و کار سودبخش و قانونی ( کشاورزی، صنعتی یا تجاری)، کنترل کردن حداقل 25 درصد از سرمایه سهام داران
 • داشتن حداقل ارزش خالص برابر با 300000 دلار کانادا که به صورت قانونی بدست آمده است و
 • احترام گذاشتن به شرایط کارآفرینان پس از ورود به استان کبک
 • علاوه بر این، در صورتی که متقاضی می خواهد یک پروژه کسب و کار راه اندازی کند باید حداقل 50 امتیاز، یا در صورتی که می خواهد خریداریک کسب و کار در کبک باشد، حداقل 60 امتیاز کسب کند. امتیازات بر طبق عوامل گزینش در شبکه امتیازات کارآفرین اعطا می شوند:

عامل گزینش

امتیاز

تحصیلات

حداکثر 12 امتیاز

تجربه در زمینه کسب و کار

حداکثر 12 امتیاز
سن

حداکثر 10 امتیاز

توانایی صحبت کردن به زبان های انگلیسی یا فرانسوی

حداکثر 22 امتیاز
اقامت همراه با خانواده در استان کبک

حداکثر 8 امتیاز

خودکفایی مالی

حداکثر 1 امتیاز

انطباق پذیری

حداکثر 5 امتیاز
منابع مالی

حداکثر 10 امتیاز

پروزه کسب و کار

حداکثر 30 امتیاز
مجموع امتیازات

حداکثر 110 امتیاز

نمره قبولی

50 یا 60 امتیاز
(بسته به شرایط پروژه تجاری)

بررسی های پزشکی و امنیتی باید بر روی متقاضیان و اعضای وابسته به عنوان بخشی از فرآیند درخواست مهاجرت کانادا صورت بگیرد.

پس از رسیدن به استان کبک برای اقامت دائم، برنامه کارآفرینی شما را ملزم می کند تا با شرایط ایجاد یک کسب و کار یا اخد درصدی از سرمایه سهام داران ( حداقل 25 درصد با ارزشی برابر با حداقل 100000 دلار کانادا) در زمینه یک کسب و کار واجد شرایط در استان کبک که شما به صورت پویا باید آن را مدیریت کنید. در صورتی که کارآفرین بخش کشاورزی نباشید، کسب و کار شما یاید حداقل یک کار جدید برای یک شهروند ساکن کبک یا یک مقیم دائمی ساکن آن ایجاد کند.

 

فرایند برنامه برنامه کارآفرینی استان کبک

مرحله 1: ارسال درخواست برای گواهی گزینش مهاجر استان کبک به MIDI

مرحله 2: صدور گواهی گزینش مهاجر برای متقاضی و هر عضو وابسته پس از ارزیابی کامل توسط MIDI

مرحله 3: ارسال یک درخواست مجزا به دولت کانادا جهت اخذ ویزای اقامت دائم

مرحله 4: بررسی های امنیتی و پزشکی و صدور ویزای اقامت دائم

 

هزینه ها

هزینه درخواست مهاجرت برای استان کبک: 1045 دلار کانادا برای متقاضی اصلی، 166 دلار کانادا برای هر عضو وابسته

هزینه دولتی فدرال: 1050 دلار کانادا برای متقاضی اصلی، 550 دلار کانادا برای همسر، 150 دلار کانادا برای هر فرزند

هزینه حق اقامت دائم: 490 دلار کانادا برای متقاضی اصلی، 490 دلار کانادا برای هر همسر

 

 

 1. برنامه خود اشتغالی کبک

برنامه خود اشتغالی کبک قصد دارد متقاضیانی را جذب کند که می خواهند و دوست دارند در کبک شغل آزاد داشته باشند.افراد دارای شغل ازاد باید تجربه مرتبط در زمینه حرفه یا کسب و کار داشته باشند.

فاکتورهای گزینش برنامه خود اشتغالی کبک

متقاضی برای واجد شرایط بودن برای گواهی گزینش مهاجر کبک تحت این برنامه باید شرایط زیر را داشته باشد:

 • داشتن دارایی خالص حداقل برابر با 100000 دلار کانادا که به صورت قانونی بدست آمده است
 • داشتن حداقل دو سال تجربه به عنوان یک کارگر دارای شغل آزاد در حرفه یا کسب و کاری که متقاضی می خواهد در کبک انجام دهد
 • به منظور واجد شرایط بودن برای گواهی گزینش مهاجر کبک متقاضیان خود اشتغالی باید امتیازات کافی را در سیستم گزینش مهاجر کبک کسب کنند. یک متقاضی تنها باید حداقل 38 امتیاز براساس معیارهای زیر کسب کند. یک متقاضی همراه با همسر یا پارتنر باید حداقل 45 امتیاز کسب کند. 6 امتیاز بیشتر در حین مصاحبه انطباق پذیری اعطا می شود.با اعطای این امتیازات، یک متقاضی تنها باید حداقل 44 امتیاز کسب کند. یک متقاضی همراه با همسر یا پارتنر باید حداقل 51 امتیاز کسب کند.

فاکتور گزینش

امتیازات

تحصیلات

حداکثر 12 امتیازات
تجربه

حداکثر 16 امتیازات

سن

حداکثر 10 امتیازات

توانایی تکلم به زبان انگلیسی و یا فرانسه

حداکثر 22 امتیازات
اقامت همراه با خانواده در کبک

حداکثر 8 امتیازات

ویژگی های همسر

حداکثر 12 امتیازات
خودکفایی مالی

حداکثر 1 امتیازات

امتیاز پذیرش مقدماتی برای متقاضیان تنها

38 امتیازات

امتیاز پذیرش مقدماتی برای متقاضیان متاهل

45 امتیازات

منابع مالی

حداکثر 10 امتیازات

انطباق پذیری

حداکثر 5 امتیازات

امتیاز پذیرش مقدماتی برای متقاضیان تنها

44 امتیازات

امتیاز پذیرش مقدماتی برای متقاضیان متاهل

51 امتیازات

 

فرایند برنامه خود اشتغالی کبک

مرحله 1: ارسال درخواست برای گواهی گزینش مهاجر کبک به MIDI

مرحله 2: صدور گواهینامه گزینش مهاجر برای متقاضی و هر عضو وابسته پس از ارزیابی جامع توسط MIDI

مرحله 3: ارسال یک درخواست مجزا به دولت کانادا جهت اخذ ویزای اقامت دائم

مرحله 4: بررسی های پزشکی و امنیتی و صدور ویزای اقامت دائم

 

هزینه ها برنامه خود اشتغالی کبک

هزینه ارسال درخواست برای اقامت در کبک: 1045 دلار کانادا برای متقاضی اصلی، 166 دلار کانادا برای هر عضو وابسته

هزینه دولتی فدرال: 1050 دلار کانادا برای متقاضی اصلی، 550 دلار کانادا برای همسر، 150 دلار کانادا برای هر فرزند

هزینه حق اقامت دائم: 490 دلار کانادا برای متقاضی اصلی، 490 دلار کانادا برای همسر

 

 

 1. برنامه تجربه استان کبک

برنامه تجربه استان کبک ( PEQ) یک برنامه گزینش مهاجر فوری کارگران ماهری است که ویژه کارگران موقتی است که شغل نیازمند مهارتی در استان کبک دارند یا دانش جویان خارجی که در کبک فارغ التخصیل شده اند یا در شرف فارغ التخصیلی هستند.

 

فاکتورهای گزینش

برنامه گزینش مهاجر استان کبک ویژه دانش آموختگان

این برنامه در صورتی که یک مدرک واجد شرایط در استان کبک اخذ کرده باشید، یا در شرف گرفتن آن مدرک هستید و سطح دانش متوسطی در زمینه صحبت کردن به زبان فرانسه دارید، برای شما مفید است.

برنامه گزینش مهاجر استان کبک ویژه کارگران ماهر

این برنامه در صورتی که یک شغل نیازمند مهارت دارید، در صورتی که حداقل در طول 24 ماه گذشته 12 ماه شغل نیازمند مهارت داشته اید و در صورتی که سطح دانش متوسطی در زمینه صحبت کردن به زبان فرانسوی دارید، برای شما مفید است. تجربه شغلی بدست آمده تحت برنامه تبادل جوانی نیز در نظر گرفته می شود.

 

فرایند برنامه تجربه استان کبک

مرحله 1: ارسال درخواست برای اخد گزفتن گواهی گزینش مهاجر استان کبک به MIDI

مرحله 2: صدور گواهی گزینش مهاجر برای متقاضی و هر فرد وابسته پس از ارزیابی کامل توسط MIDI

مرحله 3: ارسال یک درخواست مجزا به دولت کانادا جهت اخذ ویزای اقامت دائم

مرحله 4: بررسی های امنیتی و پزشکی و صدور ویزای اقامت دائم

 

هزینه ها

هزینه دولتی استان کبک : 773 دلار کانادا برای متقاضی اصلی، 166 دلار کانادا برای هر یک از بسنگان همراه

هزینه دولتی فدرال: 550 دلار کانادا برای متقاضی اصلی، 550 دلار کانادا برای همسر، 150 دلار کانادا برای هر فرزند

هزینه حق اقامت دائم: 490 دلار کانادا برای متقاضی اصلی، 490 دلار کانادا برای هر همسر

 

 

 1. مهاجرت به کبک از طریق نیروی متخصص کبک

مهاجرت به کبک از طریق نیروی متخصص کبک : متقاضیان حرفه ای/ کارگر ماهر کبک که قصد دارند در مونترال یا شهر دیگری در استان کبک زندگی کنند بر اساس مجموعه ای از فاکتورها یا به عبارت دیگر یک سیستم امتیازی مورد ارزیابی قرار می گیرند. این سیستم به منظور نشان دادن احتمال موفقیت اقتصادی متقاضی در کبک طراحی شده است. متقاضیانی که تحت سیستم گزینش مهاجر کبک واجد شرایط باشند، یک گواهی گزینش مهاجر کبک ( CSQ) برای آنها صادر می شود.

 

فاکتورهای گزینش مهاجرت به کبک از طریق نیروی متخصص کبک

متقاضیان حرفه ای/ کارگر ماهر به منظور واجد شرایط بودن برای گواهی گزینش مهاجر کبک باید امتیازات کافی را در سیستم گزینش مهاجر کبک کسب کنند. یک متقاضی بدون همسر باید حداقل 49 امتیاز براساس فاکتورهای زیر کسب کند. یک متقاضی همراه با همسر  باید حداقل 57 امتیاز کسب کند.

عامل گزینش

امتیاز

تحصیلات

حداکثر 28 امتیاز

تجربه

حداکثر 8 امتیاز

سن

حداکثر 16 امتیاز

تسلط بر زبان

حداکثر 22 امتیاز
اقامت به همراه خانواده در کبک

حداکثر 8 امتیاز

ویژگی های همسر

حداکثر 16 امتیاز
پیشنهاد شغلی معتبر

حداکثر 10 امتیاز

امتیاز قبولی برای متقاضیان تنها

42 امتیاز
امتیاز قبولی برای متقاضیان متاهل

50 امتیاز

فرزندان

حداکثر 8 امتیاز
خودکفایی مالی

حداکثر 1 امتیاز

امتیاز قبولی برای متقاضیان تنها

49 امتیاز
امتیاز قبولی برای متقاضیان متاهل

57 امتیاز

کارگران ماهر کبک براساس عوامل گزینش برنامه کارگر ماهر کبک ارزیابی نمی شوند. سازمان اقامت و مهاجرت کانادا متقاضیانی که معیارهای گزینش مهاجرت کبک را برآورده سازند را پذیرش می کند.

 

فرایند مهاجرت به کبک از طریق نیروی متخصص کبک

مرحله 1: ارسال یک درخواست برای گواهی گزینش مهاجر کبک به سازمان MIDI

مرحله 2: صدور گواهی گزینش مهاجر کبک برای متقاضی و هر فرد وابسته به آن پس از یک ارزیابی کامل توسط MIDI

مرحله 3: ارسال یک درخواست مجزا برای دولت کانادا جهت اخذ ویزای اقامت دائم

مرحله 4: بررسی های پزشکی و امنیتی و صدور ویزای اقامت دائمی

 

هزینه ها

هزینه ارسال درخواست برای برنامه گزینش مهاجر کبک: 773 دلار کانادا برای متقاضی اصلی و 166 دلار کانادا برای هر یک از وابستگان همراه

هزینه دولتی فدرال: 550 دلار کانادا برای متقاضی اصلی، 550 دلار کانادا برای همسر، 150 دلار کانادا برای هر فرزند

هزینه حق اقامت دائم: 490 دلار کانادا برای متقاضی اصلی، 490 دلار کانادا برای همسر

 

 

 1. برنامه کارگران ماهر استان کبک

متقاضیان حرفه ای/ کارگر ماهر کبک که قصد دارند در مونترال یا شهر دیگری در استان کبک زندگی کنند بر اساس مجموعه ای از فاکتورها یا به عبارت دیگر یک سیستم امتیازی مورد ارزیابی قرار می گیرند. این سیستم به منظور نشان دادن احتمال موفقیت اقتصادی متقاضی در کبک طراحی شده است. متقاضیانی که تحت سیستم گزینش مهاجر کبک واجد شرایط باشند، یک گواهی گزینش مهاجر کبک ( CSQ) برای آنها صادر می شود.

 

فاکتورهای گزینش برنامه کارگران ماهر استان کبک

متقاضیان حرفه ای/ کارگر ماهر به منظور واجد شرایط بودن برای گواهی گزینش مهاجر کبک باید امتیازات کافی را در سیستم گزینش مهاجر کبک کسب کنند. یک متقاضی بدون همسر باید حداقل 49 امتیاز براساس فاکتورهای زیر کسب کند. یک متقاضی همراه با همسر  باید حداقل 57 امتیاز کسب کند.

عامل گزینش

امتیاز

تحصیلات

حداکثر 28 امتیاز

تجربه

حداکثر 8 امتیاز

سن

حداکثر 16 امتیاز

تسلط بر زبان

حداکثر 22 امتیاز
اقامت به همراه خانواده در کبک

حداکثر 8 امتیاز

ویژگی های همسر

حداکثر 16 امتیاز
پیشنهاد شغلی معتبر

حداکثر 10 امتیاز

امتیاز قبولی برای متقاضیان تنها

42 امتیاز
امتیاز قبولی برای متقاضیان متاهل

50 امتیاز

فرزندان

حداکثر 8 امتیاز
خودکفایی مالی

حداکثر 1 امتیاز

امتیاز قبولی برای متقاضیان تنها

49 امتیاز
امتیاز قبولی برای متقاضیان متاهل

57 امتیاز

کارگران ماهر کبک براساس عوامل گزینش برنامه کارگر ماهر کبک ارزیابی نمی شوند. سازمان اقامت و مهاجرت کانادا متقاضیانی که معیارهای گزینش مهاجرت کبک را برآورده سازند را پذیرش می کند.

 

فرایند

مرحله 1: ارسال یک درخواست برای گواهی گزینش مهاجر کبک به سازمان MIDI

مرحله 2: صدور گواهی گزینش مهاجر کبک برای متقاضی و هر فرد وابسته به آن پس از یک ارزیابی کامل توسط MIDI

مرحله 3: ارسال یک درخواست مجزا برای دولت کانادا جهت اخذ ویزای اقامت دائم

مرحله 4: بررسی های پزشکی و امنیتی و صدور ویزای اقامت دائمی

 

هزینه ها

هزینه ارسال درخواست برای برنامه گزینش مهاجر کبک: 773 دلار کانادا برای متقاضی اصلی و 166 دلار کانادا برای هر یک از وابستگان همراه

هزینه دولتی فدرال: 550 دلار کانادا برای متقاضی اصلی، 550 دلار کانادا برای همسر، 150 دلار کانادا برای هر فرزند

هزینه حق اقامت دائم: 490 دلار کانادا برای متقاضی اصلی، 490 دلار کانادا برای همسر

 

برای درخواست ویزای کانادا و اطلاعات تکمیلی فرم ارزیابی رایگان مهاجرت به کانادا را پر کرده تا تیم مشاورین شرکت آریان کانادا بعد از بررسی شرایط با شما تماس بگیرند.

جهت دریافت تایم مشاوره تلفنی و حضوری از تیم مشاورین، با نمایندگی شرکت آریان کانادا در ایران و کانادا تماس بگیرید.

شماره دفتر تورنتو:۰۰۱۴۳۷۹۲۸۶۸۹۹

شماره دفتر رشت:۰۱۳۳۳۲۲۷۷۰۴

شماره تماس:۰۹۱۱۴۳۴۸۰۹۲

نوشته های مرتبط