ویزای کاری

مراحل و امتیازبندی‌ های دریافت ویزای کاری در سیستم اکسپرس اینتری (EXPRESS ENTRY)

سیستم اکسپرس اینتری

خلاصه مراحل دریافت ویزای کاری در سیستم اکسپرس اینتری (EXPRESS ENTRY)

express entry

مرحله اول سیستم اکسپرس اینتری (ورود سریع)

 • اطمینان از اینکه شرایط لازم جهت ثبت نام در سیستم ورود اکسپرس اینتری را دارید
 • محاسبه امتیاز خود بر اساس سیستم ارزیابی جامع (1200 امتیاز)
 • تهیه مدارک لازم برای ثبت نام آنلاین
 • ثبت نام و ورود به Pool

 

مرحله دوم سیستم اکسپرس اینتری (ورود سریع)

 • دریافت دعوتنامه و ارسال مدارک مورد نیاز
 • اخذ ویزا و اقدامات بعدی برای دریافت اقامت دائم(Permanent Residency)

 

شرایط لازم برای برنامه مهاجرت کاری کانادا و ورود به سیستم اکسپرس اینتری

برای اقدام جهت مهاجرت کاری کانادا از طریق سیستم ورود سریع حداقل می بایست 67 امتیاز از 100 امتیاز را از فاکتورهای تائیرگذار زیر دریافت کرد.

 • سطح زبان (دانستن زبان انگلیسی یا فرانسه مورد قبول می باشد) (حداکثر 28 امتیاز)
 • سطح تحصیلات (حداکثر 25 امتیاز)
 • تجربه کاری (حداکثر 15 امتیاز)
 • سن (حداکثر 12 امتیاز)
 • داشتن پیشنهادکاردر کانادا (حداکثر 10 امتیاز)
 • فاکتورهای انطباق پذیر (حداکثر 10 امتیاز)

 

 

سطح زبان

مهاجرت به کانادا و برقراری ارتباط و کار در این کشور نیاز به دانستن و تسلط کافی به زبان این کشور می باشد. دانستن زبان انگلیسی و فرانسه زبان رسمی و از فاکتور های مهم برای ورود و جذب بازار کار شدن در این کشور می باشد. با توجه به سطح زبان ،حداکثز 28 امتیاز از دو زبان انگلیسی و فرانسه می توان کسب نمود.

حداقل سطح زبان مورد قبول CLB7 برای زبان اول یا اصلی شما (برای هر چهار مهارت زبان) و برای امتیاز گرفتن از زبان دوم ،حداقل سطح زبان CLB5 (برای هر چهار مهارت زبان)مورد نیاز می باشد.

جزئیات امتیاز بندی سطح زبان اول (اصلی)

سطح زبان

Listening Reading Writing Speaking امتیاز

CLB7

4 4 4 4

16

CLB8

5 5 5 5

20

CLB9 6 6 6 6

24

در صورت داشتن سطح مبتدی و پایه برای زبان دوم، امکان کسب 5 امتیاز میسر می باشد.

 

سطح تحصیلات

داشتن دیپلم،مدرک کانادایی و یا مدرک تحصیلی خارج از کانادا می تواند حداکثر 28 امتیاز با توجه به سطح مدرک ، امتیاز کسب نماید.

مدارک تحصیلی خارج از کانادا باید ارزیابی و موفق یه اخذ اعتبارنامه ارزشیابی مدرک تحصیلی (ECA) شودتا نشان دهد که مدرک فوق معادل یکی از مدرکهایی کانادایی می باشد.

ارزیابی مدارک تحصیلی خارج از کانادا بر طبق استانداردهای کانادا وتوسط یکی از سازمانهای مورد تایید سازمان مهاجرتی کانادا صورت می گیرد.

 

جزئیات امتیاز بندی تحصیلات برای مهاجرت کاری کانادا
 1. دیپلم: ۵ امتیاز
 2. یکسال تحصیل پس از دیپلم: ۱۵ امتیاز
 3. مدرک کاردانی دوساله: 19 امتیاز
 4. مدرک کارشناسی 3 سال یا بیشتر: 21 امتیاز
 5. دو مدرک دانشگاهی که یکی از آنها 3 سال یا بیشتر باشد: 22 امتیاز
 6. مدرک کارشناسی ارشد یا مدرک تخصصی دانشگاهی در رشته های مرتبط با NOC: 23 امتیاز
 7. مدرک دکترا: 25 امتیاز

 

تجربه کاری

شما می توانید با توجه به تعداد سالهائیکه تجربه کاری تمام وقت (30 ساعت در هفته و یا مساوی همین مقدار بصورت نیمه وقت) دارید امتیاز کسب کنید.

شغل ها در سیستمی به نام National Occupational Classification که به اختصار NOC نامیده می شوند دسته بندی شده است. این سیستم شرح وظایف، توانایی و مهارتهای کارها را توضیح می دهد. شما می توانید با جستجو در این سیستم NOC code مربوط یه شغل خود را پیدا نمایید. این کد برای تکمیل پروفابل اکسپرس اینتری ضروری می باشد.

طبق قوانین حال حاضر باید حداقل یک سال از سابقه کار شما در زمینه ای موجود در لیست NOCباشد.

 

جزئیات امتیاز بندی تجریه کاری
 1. داشتن 1سال سابقه کاری در 10 سال گذشته: 9 امتیاز
 2. داشتن 2 سال سابقه کاری در 10 سال گذشته: 11 امتیاز
 3. داشتن 4 سال سابقه کاری در 10 سال گذشته: 13 امتیاز
 4. داشتن 6 سال سابقه کاری و یا بیشتر در 10 سال گذشته: 15امتیاز

 

سن

سن یکی دیگر از فاکتورهای مهم و کسب امتیاز جهت اقامت کانادا می باشد.

 

جزئیات امتیاز بندی سن
 1. داشتن سن زیر 18 سال: 0 امتیاز
 2. داشتن سن بین 18 تا 35 سال: 12 امتیاز
 3. داشتن سن 36 سال: 11 امتیاز
 4. داشتن سن 37 سال: 10امتیاز
 5. داشتن سن 38 سال: 9امتیاز
 6. داشتن سن 39 سال: 8امتیاز
 7. داشتن سن 40 سال: 7امتیاز
 8. داشتن سن 41 سال: 6امتیاز
 9. داشتن سن 42 سال: 5امتیاز
 10. داشتن سن 43 سال: 4امتیاز
 11. داشتن سن 44 سال:ٰ 3امتیاز
 12. داشتن سن 45 سال: 2امتیاز
 13. داشتن سن 46 سال: 1امتیاز
 14. داشتن سن 47 سال به بالا: 0امتیاز

 

پیشنهاد کاری

در صورت داشتن پیشنهاد کاری از کارفرمای کانادا برای حداقل یکسال و بصورت تمام وقت شما می توانید کسب امتیاز نمایید.

پیشنهاد کاری باید در لیست طبقه بندی مشاغل کانادا (NOC) نوع A,Bو 0 موجود باشد.

 

جزئیات امتیاز بندی پیشنهاد کاری
 1. پیشنهاد کار تایید شده توسط HRSDC: 10 امتیاز
 2. پیشنهاد کار دایمی از کارفرمایی که در حال حاضر آنجابه طور موقت کار انجام می دهید: 10امتیاز

 

انطباق پذیری

اگر شما متاهل هستید و همسر شما نیز با شما قصد مهاجرت به کانادا را دارد، یا فامیل مقیم در کانادا دارید و یا سابقه کاری در کانادا دارید جداکثر 10 امتیاز می توانید از موارد زیر بگیرید.

در صورتیکه بستگان شما با 18 و یا بیشتر از 18 سال سن ،سیتیزن و یا اقامت دائم داشته باشند و در کانادا زندگی کنند و رابطه شما بصورتیکه در ادامه آمده است باشد می توانید امتیاز کسب کنید.(پدر ،مادر ،پدربزرگ ،مادر بزرگ،فرزند،نوه،خواهر،برادر،عمو ،عمه ،خاله ،دایی ،خواهرزاده ،برادرزاده )

 

جزئیات امتیاز بندی انطباق پذیری
 1. سطح زبان CLB4 و یا بالاتر برای همسر: 5 امتیاز
 2. تحصیلات در کانادا: 5امتیاز
 3. تحصیلات همسر در کانادا: 5امتیاز
 4. سابقه کاری در کانادا: 10امتیاز
 5. سابقه کاری همسر در کانادا: 5امتیاز
 6. داشتن پیشنهاد کاری در کانادا: 5امتیاز
 7. داشتن فامیل در کانادا: 5امتیاز

پس از اینکه مشخص شد شما حداقل شرایط لازم(داشتن 60 امتیاز از 100 امتیاز) جهت ثبت نام در سیستم ورود اکسپرس اینتری را دارید نیاز به محاسبه امتیاز ها بر اساس سیستم ارزیابی جامع (Comprehensive Ranking System) می باشد.

 

محاسبه امتیاز بر اساس سیستم ارزیابی جامع CRS

در سیستم ارزیابی جامع (CRS)حداکثر امتیاز 1200 می باید که از این 1200 امتیاز 600 امتیاز آن مربوط به داشتن پیشنهاد کار و یا دعوتنامه استانی می باشد.

جدول :A خلاصه امتیاز فاکتورهای اصلی در سیستم ارزیابی جامع

فاکتورهای مربوطه

متاهل

 

مجرد

سن

100 امتیاز

 

110 امتیاز

 

سطح تحصیلات

140 امتیاز

 

150 امتیاز

 

سطح زبان

150 امتیاز

 

160 امتیاز

 

تجربه کار در کانادا

70 امتیاز

 

80 امتیاز

 

جمع حداکثر امتیازهای قابل کسب

 

460 امتیاز

500 امتیاز

 

 

حداکثر امتیاز قابل کسب در جدول A برای افراد مجرد 500 امتیاز و برای افراد متاهل 460 امتیاز می باشدو افراد متاهل می توانند کسری امتیاز این قسمت را توسط امتیازهائیکه از همسر خود در جدول B(جدول زیر) میگیرند جبران نمایند.

 

خلاصه امتیاز فاکتورهای همسر در سیستم ارزبابی جامع
 1. سطح تحصیلات: 10 امتیاز
 2. سطح زبان: 20امتیاز
 3. تجربه کار در کانادا: 10امتیاز

 

فاکتورهای قابل انتقال ترکیبی

 1. ترکیب سطح زبان با تحصیلات: 50 امتیاز
 2. ترکیب تجربه کاری در کانادا و تحصیلات: 50امتیاز
 3. ترکیب سطح زبان و تجربه کاری خارج از کانادا: 50امتیاز
 4. ترکیب تجربه کاری داخل کانادا و تجربه کاری خارج از کانادا: 50امتیاز
 5. ترکیب سطح زبان با گواهی صلاحیت شغلی استانی 50 امتیاز: 50امتیاز

 

فاکتورهای امتیاز اضافی

 1. داشتن مدرک تحصیلی از کانادا: 30 امتیاز
 2. داشتن پیشنهاد کار: 200امتیاز
 3. داشتن دعوتنامه استانی: 600امتیاز

 

برای درخواست ویزای کاری و اطلاعات تکمیلی فرم ارزیابی رایگان مهاجرت به کانادا را پر کرده تا تیم مشاورین شرکت آریان کانادا بعد از بررسی شرایط با شما تماس بگیرند.

فرم مهاجرت

 

جهت دریافت تایم مشاوره تلفنی و حضوری با نمایندگی شرکت آریان کانادا در ایران و کانادا تماس بگیرید.

شماره دفتر تورنتو:۰۰۱۴۳۷۹۲۸۶۸۹۹

شماره دفتر رشت:۰۱۳۳۳۲۲۷۷۰۴

شماره تماس:۰۹۱۱۴۳۴۸۰۹۲

 

نوشته های مرتبط