ویزای توریستی

سفر کودکان زیر سن قانونی به کانادا

کودکان زیر سن قانونی

کودکان زیر سن قانونی

در کانادا افراد زیر 18 سال کودکان زیر سن قانونی در نظر گرفته می شوند. آنها باید همان قوانین بازدیدکنندگان دیگر را برای ورود به کانادا دنبال کنند.

کودکان زیر سن قانونی که میخواهند بدون مدرک مناسب و یا با بزرگسالانی بجز پدر و مادرشان یا سرپرستان قانونی وارد کانادا شوند بیشتر از سایرین بررسی خواهند شد.

افسران خدمات مرزی در مورد کودکانی که نیاز به حفاظت دارند و در مورد بچه های گمشده یا فراری بسیار دقت می کنند. آنها ممکن است درباره بچه‌هایی که با شما به کانادا می آیند و یا کودکی که به تنهایی مسافرت می کند، سوالاتی مطرح کنند. اطمینان حاصل کنید که اسناد مناسب با خود همرا داشته باشید.

 

شرایط و مدارک کودکان زیر سن قانونی که به کانادا وارد کانادا سفر می‌کنند به اینکه آیا کودک به تنهایی یا با شخصی مسافرت می‌کند بستگی دارد.

 • اگر کودک زیر سن قانونی به تنهایی سفر میکند باید مدارک زیر را ارائه دهد:
 • پاسپورت(پاسپورت پدر و مادر، حتی اگر جزئیات کودک در آن موجود باشد، نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد.)
 • کپی شناسنامه کودک
 • مجوزی امضا شده از سمت والدین و یا سرپرست قانونی کودک به زبان انگلیسی یا فرانسوی که باید شامل موارد زیر باشد:
 • آدرس و شماره تلفن همراه والدین (یا سرپرست قانونی)
 • نام، آدرس و شماره تلفن فرد بزرگسالی که در کانادا از کودک مراقبت می‌کند

 

اگر کودک زیر سن قانونی با یکی از والدین مسافرت می کند پدر یا مادر باید مدارک زیر را ارائه دهند:

 • پاسپورت کودک
 • کپی شناسنامه کودک
 • مجوزی امضا شده از سمت والدینی که در مسافرت حضور ندارد به زبان انگلیسی یا فرانسوی که باید شامل موارد زیر باشد:
 • آدرس و شماره تلفن پدر یا مادری که در آن سفر نیستند
 • فتوکپی گذرنامه یا کارت ملی آن پدر یا مادر

 

اگر والدین از هم جدا شوند و حضانت مشترک داشته باشند:

کپی اسناد قانونی حضانت کودک

همچنین داشتن یک مجوز از طرف پدر یا مادری که حضانت کودک را دارد و در سفر همراه کودک نیست

 

اگر والدین جدا شوند و فقط یکی از آنها حضانت کودک را داشته باشد:

اجازه نامه می تواند بوسیله پدر یا مادری که حضانت را به عهده دارد امضا شده و همچنین کپی از مدرک حضانت آورده شود.

 

*نکته: اگر یکی از والدین کودک فوت کرده باشد پدر یا مادر باید یک نسخه از گواهی فوت را همراه داشته باشند.

*نکته: اگر کودک زیر سن قانونی در حال مسافرت با سرپرست قانونی خود است باید یک کپی از مدارک سرپرستی را داشته باشد.

 

اگر کودک زیر سن قانونی با فردی غیر از والدین یا سرپرست قانونی خود مسافرت کند:

شخص بالغی که پدر یا مادر یا قیم قانونی کودک نیست باید اجازه نامه مکتوب از طرف والدین یا قیم ها برای مراقبت از کودک داشته باشد. اجازه نامه باید شامل آدرس و تلفن برای دسترسی به والدین یا قیم قانونی باشد. نیازی نیست که این نامه تایید شده باشد. یک کپی از پاسپورت امضا شده یا کارت ملی والدین یا قیم قانونی باید به نامه الصاق شود.

 

*نکته:  ممکن است افسران خدمات مرزی درخواست دیدن این مدارک در هنگام ورود کودک را نداشته باشند. به هرحال، حتما توصیه می شود که مدارک را همراه خود بیاورید زیرا ممکن است نیاز باشد. اگر مامور مربوطه قانع نشود که به والدین یا قیم قانونی اجازه اقامت در کانادا را داده است کودک زیر سن قانونی پذیرفته نخواهد شد.

 

*نکته: اگر کودک بخواهد در کانادا تحصیل کند، باید درخواست ویزای تحصیلی کند.

 

جهت اطلاعات بیشتر با نمایندگی دفاتر آریان کانادا تماس بگیرید.

شماره دفتر تورنتو:۰۰۱۴۳۷۹۲۸۶۸۹۹

شماره دفتر رشت:۰۱۳۳۳۲۲۷۷۰۴

شماره تماس:۰۹۱۱۴۳۴۸۰۹۲

نوشته های مرتبط